Aslaug Fodstad Gourvennec

Førsteamanuensis i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2499
Follow me

Bio

Aslaug Fodstad Gourvennec er førsteamanuensis i Lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har en PhD i Lesevitenskap fra UiS (2017). I PhD-prosjektet undersøkte hun hvordan elever i videregående skole trer inn i og forstår litteraturfaglig praksis i skolens norskfag – i åpne litterære gruppesamtaler og når de ser tilbake på norskundervisningen i videregående. Litteraturdidaktikk er en forskningsinteresse som følger Gourvennec i ulike prosjekter.

I sitt postdoktorprosjekt arbeidet Gourvennec med læreres perspektiver på tolærersamarbeid i NFR-prosjektet Two Teachers. Her undersøkte hun lærerpar som har klasser med svært sterk eller svak framgang i lesing (fra skolestart til 2. klasse) – hvordan de forstår lese- og skriveopplæringen i begynneropplæringen, og hva som kjennetegner deres tolærersamarbeid.

Gourvennec har arbeidet med vurdering, i form av utvikling av leseprøver (bl.a. i NFR-prosjektet AdaptVurder) og i en pågående undersøkelse om påvirkning av skriftlig eksamen i norsk på undervisningen.

Hvordan vi kan skape deltakelse og engasjement hos elevene er en interesse som er gjennomgående i Gourvennecs forskning. I NFR-prosjektet Engasjer bidrar hun med å utvikle og prøve ut kompetansehevingsressurser til bruk på mellomtrinnet for å støtte lærere i å legge til rette for engasjert leseopplæring.

Gourvennec har tidligere arbeidet som norsk- og fransklærer i ungdomsskolen og på videregående skole. I perioden 2018–2021 var hun styreleder for Landslaget for norskundervisning (LNU).

Researchgate-profil

Orcid-id

Publikasjoner