Aslaug Fodstad Gourvennec

Førsteamanuensis i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2499
Follow me

Bio

Aslaug Fodstad Gourvennec er førsteamanuensis i Lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har en PhD i Lesevitenskap fra UiS (2017). I PhD-prosjektet undersøkte hun hvordan elever i videregående skole trer inn i og forstår litteraturfaglig praksis i skolens norskfag – i åpne litterære gruppesamtaler og når de ser tilbake på norskundervisningen i videregående. Litteraturdidaktikk er en forskningsinteresse som følger Gourvennec i ulike prosjekter.

I sitt postdoktorprosjekt arbeidet Gourvennec med læreres perspektiver på tolærersamarbeid i NFR-prosjektet Two Teachers. Her undersøkte hun lærerpar som har klasser med svært sterk eller svak framgang i lesing (fra skolestart til 2. klasse) – hvordan de forstår lese- og skriveopplæringen i begynneropplæringen, og hva som kjennetegner deres tolærersamarbeid.

Gourvennec har arbeidet med vurdering, i form av utvikling av leseprøver (bl.a. i NFR-prosjektet AdaptVurder) og i en pågående undersøkelse om påvirkning av skriftlig eksamen i norsk på undervisningen.

Hvordan vi kan skape deltakelse og engasjement hos elevene er en interesse som er gjennomgående i Gourvennecs forskning. I NFR-prosjektet Engasjer bidrar hun med å utvikle og prøve ut kompetansehevingsressurser til bruk på mellomtrinnet for å støtte lærere i å legge til rette for engasjert leseopplæring.

Gourvennec har tidligere arbeidet som norsk- og fransklærer i ungdomsskolen og på videregående skole. I perioden 2018–2021 var hun styreleder for Landslaget for norskundervisning (LNU).

Researchgate-profil

Orcid-id

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2024)

   Perspektiver på subjektiv relevans i dagens litteraturundervisning. I: Norskdidaktiske klassikere.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-4533-8.

   s.139-152.

  • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad; McTigue, Erin

   (2023)

   Utnytt potensialet ved å være to! Refleksjonsguider til godt tolærersamarbeid i lese- og skriveopplæringen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7649-200-2.

  • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad; McTigue, Erin

   (2023)

   To lærere - mange muligheder. Udnyt potentialet i samarbejdet om læse- og skriveundervisningen.

   ISBN 978-87-94409-54-4.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis.

   ISBN 978-82-7644-724-8.

   Hefte 354.

 • Formidling
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2024)

   Betydningen av eksamen i norsk for undervisningen i vgs.

   Fagdag i norsk for region 2 og 3;

   2024-02-15 - .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; McTigue, Erin

   (2024)

   Definisjoner og måling av undervisningskvalitet i førstespråksfaget på ungdomstrinnet og i videregående - en systemaisk oversikt.

   Onsdagsdeling;

   2024-03-06.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; McTigue, Erin ; Tengberg, Michael

   (2024)

   Undervisningskvalitet i førstespråksfaget i ungdomsskolen og videregående. En systematisk litteraturoversikt.

   Skriv! Les! 2024;

   2024-05-07 - 2024-05-08.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2024)

   Estetiske perspektiver i samtaler om litteratur – et første steg .

   8. seminar i Netværk for litteraturdidaktisk forskning i Norden ;

   2024-03-19 - 2024-03-20.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Bakken, Arild Michel; McTigue, Erin Margaret

   (2024)

   Norsklæreres forståelse av engasjement i lesing av skjønnlitteratur på videregående skole.

   Nettverkseminar for litteraturdidaktisk forskning i Norden;

   2024-03-19 - 2024-03-20.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; McTigue, Erin ; Tengberg, Michael

   (2024)

   Quality in L1 instruction. A Systematic literacure review.

   ARLE IFTE Conference Connections and disruptions. Unsettling L1 education: Intersections of place, identity and technology;

   2024-06-18 - 2024-06-22.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Eriksen, Harald; Rønneberg, Vibeke; Blikstad-Balas, Marte

   (2023)

   Washback from written exams in the Norwegian L1 subject.

   Writing Research Across Boarders (WRAB 2023);

   2023-02-18 - 2023-02-22.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Blikstad-Balas, Marte; Rønneberg, Vibeke; Eriksen, Harald

   (2023)

   Lærerstemmer om eksamens påvirkning på norskundervisningen.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

   s.22-27.

  • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2023)

   Engasjerende undervisning: møter mellom elever, tekster og lærer.

   Nasjonal konferanse om lesing 2023;

   2023-03-27 - 2023-03-28.

  • Sønneland, Margrethe; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2023)

   Literary conversations in Norwegian Secondary Schools.

   ELIT from Lab to Life;

   2023-05-03.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2023)

   Literature education and ethical responsibility: Identity development and personal growth in Nordic L1 curricula.

   Literary Development Reconsidered: Perceiving Literary Education in an Ethical Frame;

   2023-09-20 - 2023-09-22.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; McTigue, Erin

   (2023)

   Shared responsibility between team teachers predicts student achievement - A Norwegian study.

   EARLI 2023 Education as a hope in uncertain times;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Aasen, Marit; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Hvordan kan du velge engasjerende tekster?.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Aasen, Marit; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Hvordan kan tekstene gjøres relevante?.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Kan et enkelt grep engasjere elevene mer i teksten?.

  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2022)

   Engasjerende undervisning med blikk for eleven, teksten og lærerens rolle.

   Nasjonal konferanse om lesing 2022;

   2022-04-04 - 2022-04-05.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Litterære samtaler i Skandinavia - en systematisk kartlegging.

   Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Literature conversations in ​Scandinavia – a systematic scoping review​.

   13th ARLE Conference;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; McTigue, Erin

   (2022)

   Shared responsibility between teachers predicts student achievement in co-taught literacy classes.

   13th ARLE Conference;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2022)

   Introduction to the symposium Working with literature in Nordic secondary education.

   13th ARLE Conference;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Valand, Siv Sørås

   (2021)

   Blir eksamen til bak lukkede dører?.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

   s.33-33.

  • Valand, Siv Sørås; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sæther, Vibeke H.

   (2021)

   Eksamen må være i tråd med fagfornyelsen.

   Utdanningsnytt.no.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Valand, Siv Sørås; Sæther, Vibeke H.

   (2021)

   Tillit til norsklærerne krever at vi lytter til deres erfaringer.

   Utdanningsnytt.no.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Takk for meg.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

   s.87-87.

  • Mangen, Anne; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - ungdom og lesing.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Jølle, Lennart; Valand, Siv Sørås

   (2021)

   Tilbakemelding fra Landslaget for norskundervisning (LNU) på forslag til ny eksamen i norsk.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.38-41.

  • Araujo, Luisa; Cheong, Choo Mui; Funke, Reinold; Gordon, John; van Rijt, Jimmy; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Twenty years of L1. The journal and the research community behind it.

   L1-Educational Studies in Language and Literature.

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-15.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.04.01

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   En kartlegging av forskning på litterære samtaler i Norden.

   NNMF8 2021 Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning ;

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Introduction to the Special Issue Working with Literature in Nordic Secondary Education.

   L1-Educational Studies in Language and Literature.

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-8.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.02.01

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Episode 5. Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget? i Nordic Journal of Literacy Research Podcast. .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2020)

   Literature in the Nordic L1: A study of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

   NERA 2020;

   2020-03-04 - 2020-03-06.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Teachers’ figured worlds about early literacy instruction. An extreme case study.

   NERA 2020;

   2020-03-04 - 2020-03-06.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Digitale hjelpemidler.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Takk for støtta!.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sæther, Vibeke H.; Valand, Siv Sørås

   (2020)

   Nye forslag kan ta videregående skole i feil retning.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

   s.30-31.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sæther, Vibeke H.; Valand, Siv Sørås

   (2020)

   Hva vil vi med videregående skole?.

   Utdanningsnytt.no.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Krav om relevans.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Kva så med eksamen?.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Åpne og åpnende litterære gruppesamtaler - et mulighetsrom for elevers etablering av saksorienterte prosjekter. I dialog med vibeke Hetmars tenkning.

   Fagpædagogik i et kulturformsperspektiv. Halvdagskonference og booklaunch: Vibeke Hetmars (1950-2017) bidrag til fagdidaktikken.;

   2019-03-29.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   I won't grow up!.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

   Hefte 1.

   s.79-79.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Læreplanlesing.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.103-103.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Forestillinger om litteratur og litteraturarbeid i nordiske læreplaner.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing,s kriving og literacy;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Figured Worlds Among Teachers Co-Teaching Classes with Respectively Strong and Poor Literacy Development.

   ARLE conference;

   2019-06-26 - 2019-06-28.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe; Kabel, Kristine; Johansson, Maritha; Höglund, Heidi

   (2019)

   Literature in the Nordic Curricula: A study of the concept of literature and purposes for literary education for lower secondary education.

   ARLE - forskerkonferanse;

   2019-06-26 - .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Tverrfaglige tema til diskusjon.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

   s.83-83.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Språklov på høyring.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.79-79.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Muntlige ferdigheter på ny.

   Fagnettverksdag;

   2019-11-14.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Litterære samtaler.

   Seminar: Se, les og del!;

   2018-02-05 - .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Litteraturen i norskfagets kjerneelementer.

   Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden;

   2018-05-31 - 2018-06-01.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Cumbersome concepts? Exploring terminology, disciplinarity, and dialogue in literary group conversations in upper secondary school: work in progress.

   Dialog og læring.;

   2018-10-25 - 2018-10-26.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Litterære samtaler - et mulighetsrom for deltakelse og utvikling?.

   Seminar om litterære samtaler;

   2018-11-20.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Fremtidens elever skal få bedre prøver .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Forhandlingar om framtidas norskfag.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

   Hefte 4.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   A Study of Norwegian Teachers' Conversation About the Use of Test Results for Instructional Purposes.

   The 19th Annual AEA-Europa Conference;

   2018-11-07 - 2018-11-10.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater.

   NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring;

   2018-10-11 - 2018-10-12.

  • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?.

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten .

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litteratursamtaler i lærerutdanningen.

   NNMF 6;

   2017-11-29 - 2017-12-01.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler.

   Fortsatt framgang! Fagkonferansen om PIRLS 2016;

   2017-12-06.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen." En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis.

   NNMF 6. 6. nordiske konferanse for Nordisk Netverk for Morsmålsdidaktisk Forskning;

   2017-11-30 - 2017-12-01.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Poesi i klasserommet.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen".

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   Litterære samtaler som faglig praksis.

   LNUs landskonferanse;

   2016-03-04 - 2016-03-05.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   "Utvikling av litterær faglighet" eller "Bilder av litteraturfaglig praksis"?.

   Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden;

   2016-01-27 - 2016-01-28.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   The Importance of Literature in Education - in a Digital Age.

   The Sedona Meeting: Reimagining Learning And Literacy in a Digital Age;

   2016-05-04 - 2016-05-05.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Pupils’ critical view of literature education.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2015)

   Litterære samtaler som faglig lesing.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2015-03-23 - .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2015)

   Development of literary disciplinarity.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2014)

   Meningsskaping ved hjelp av forbindelser.

   Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden;

   2014-11-20 - 2014-11-21.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Interpretation and literary disciplinarity.

   9th IAIMTE International Conference;

   2013-06-11 - 2013-06-13.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteratur og faglighet.

   Skriv! Les! 2013;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

   Nasjonal konferanse ;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteraturens plass i kommunikasjonsfaget norsk.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

   Hefte 1.

   s.18-21.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2013)

   Utvikling av litterær faglighet.

   Litteraturdidaktisk gruppe;

   2013-09-06 - .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Literary education as a transition between everyday language and academic literacy.

   The many languages of literature: Literature education in multilingual and intercultural settings;

   2012-04-30 - 2012-05-02.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Norskeksamen i endring. Landslaget for norskundervisnings eksamensdebatt på Litteraturhuset.

  • Bakken, Arild Michel; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Podcast: Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway