Hopp til hovedinnhold

Aslaug Fodstad Gourvennec

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2499
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • McTigue, Erin Margaret; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Key Question for Literacy Co-Teachers: What oppertunities do we have together?.

   The Reading teacher

   ISSN 0034-0561.

   DOI: 10.1002/trtr.2121

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Digging into the extremes: A case study of figured worlds of early literacy instruction among homeroom teachers in more or less succesful co-taught classrooms.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-30.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.01.19

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2020)

   Literature education in Nordic L1s: Cultural models of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 20.

   s.1-32.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2020.20.01.07

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid

   (2019)

   «Du er nødt til å ha endringskompetanse som lærer, hvis ikke så dør du ut, altså». Lærerperspektiv i digitaliserte klasserom. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.101-130.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-06

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle

   (2019)

   Digital hverdag med en-til-en-løsning i ungdomsskolen: En studie av bruken av elevenes datamaskin i undervisningen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.52-70.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-04

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 4.

   s.1-22.

   DOI: 10.5617/adno.6282

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Samtalen som representasjon av teksten. I: Norsk litterær årbok 2018.

   Det Norske Samlaget

   ISBN 9788252195644.

   s.259-283.

  • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.186-203.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-11

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 2.

   DOI: 10.17585/njlr.v2.271

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   En plass for meg? Faglig identitetsbygging i en litterær praksis.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.2342

  • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle

   (2014)

   Lesing i norsk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.181-198.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2014)

   Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0381-2.

 • Bøker og kapitler
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis.

   ISBN 978-82-7644-724-8.

   Hefte 354.

 • Formidling
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2022)

   Introduction to the symposium Working with literature in Nordic secondary education.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; McTigue, Erin

   (2022)

   Shared responsibility between teachers predicts student achievement in co-taught literacy classes.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Literature conversations in ​Scandinavia – a systematic scoping review​.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Litterære samtaler i Skandinavia - en systematisk kartlegging.

  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2022)

   Engasjerende undervisning med blikk for eleven, teksten og lærerens rolle.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Jølle, Lennart; Valand, Siv Sørås

   (2021)

   Tilbakemelding fra Landslaget for norskundervisning (LNU) på forslag til ny eksamen i norsk.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.38-41.

  • Valand, Siv Sørås; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sæther, Vibeke H.

   (2021)

   Eksamen må være i tråd med fagfornyelsen.

   Utdanningsnytt.no

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   En kartlegging av forskning på litterære samtaler i Norden.

  • Mangen, Anne; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - ungdom og lesing.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Episode 5. Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget? i Nordic Journal of Literacy Research Podcast. .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Takk for meg.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

   s.87-87.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Introduction to the Special Issue Working with Literature in Nordic Secondary Education.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-8.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.02.01

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Valand, Siv Sørås

   (2021)

   Blir eksamen til bak lukkede dører?.

   Dagsavisen

   ISSN 1503-2892.

   s.33-33.

  • Araujo, Luisa; Cheong, Choo Mui; Funke, Reinold; Gordon, John; van Rijt, Jimmy; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Twenty years of L1. The journal and the research community behind it.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-15.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.04.01

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Valand, Siv Sørås; Sæther, Vibeke H.

   (2021)

   Tillit til norsklærerne krever at vi lytter til deres erfaringer.

   Utdanningsnytt.no

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Krav om relevans.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Kva så med eksamen?.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2020)

   Literature in the Nordic L1: A study of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Teachers’ figured worlds about early literacy instruction. An extreme case study.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sæther, Vibeke H.; Valand, Siv Sørås

   (2020)

   Hva vil vi med videregående skole?.

   Utdanningsnytt.no

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sæther, Vibeke H.; Valand, Siv Sørås

   (2020)

   Nye forslag kan ta videregående skole i feil retning.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

   s.30-31.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Digitale hjelpemidler.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Takk for støtta!.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Tverrfaglige tema til diskusjon.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

   s.83-83.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Læreplanlesing.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.103-103.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Åpne og åpnende litterære gruppesamtaler - et mulighetsrom for elevers etablering av saksorienterte prosjekter. I dialog med vibeke Hetmars tenkning.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Språklov på høyring.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.79-79.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   I won't grow up!.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk

   Hefte 1.

   s.79-79.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Muntlige ferdigheter på ny.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Forestillinger om litteratur og litteraturarbeid i nordiske læreplaner.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe; Kabel, Kristine; Johansson, Maritha; Höglund, Heidi

   (2019)

   Literature in the Nordic Curricula: A study of the concept of literature and purposes for literary education for lower secondary education.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Figured Worlds Among Teachers Co-Teaching Classes with Respectively Strong and Poor Literacy Development.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Fremtidens elever skal få bedre prøver .

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   A Study of Norwegian Teachers' Conversation About the Use of Test Results for Instructional Purposes.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Forhandlingar om framtidas norskfag.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk

   Hefte 4.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Cumbersome concepts? Exploring terminology, disciplinarity, and dialogue in literary group conversations in upper secondary school: work in progress.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Litteraturen i norskfagets kjerneelementer.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Litterære samtaler - et mulighetsrom for deltakelse og utvikling?.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Litterære samtaler.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Poesi i klasserommet.

  • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?.

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litteratursamtaler i lærerutdanningen.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen." En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen".

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Pupils’ critical view of literature education.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   The Importance of Literature in Education - in a Digital Age.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   Litterære samtaler som faglig praksis.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   "Utvikling av litterær faglighet" eller "Bilder av litteraturfaglig praksis"?.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2015)

   Litterære samtaler som faglig lesing.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2015)

   Development of literary disciplinarity.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2014)

   Meningsskaping ved hjelp av forbindelser.

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2013)

   Utvikling av litterær faglighet.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Interpretation and literary disciplinarity.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteratur og faglighet.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteraturens plass i kommunikasjonsfaget norsk.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk

   Hefte 1.

   s.18-21.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Literary education as a transition between everyday language and academic literacy.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Norskeksamen i endring. Landslaget for norskundervisnings eksamensdebatt på Litteraturhuset.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway