Arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen

Dette er en av tre profiler studenter ved barnehagelærerutdanningen kan søke seg til.

Publisert Sist oppdatert

Bærekraftig utvikling i barnehagen

Profilen legger til rette for at du får en økt bevissthet om arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen

Løvetann
Illustrasjon: Getty Images

Læringsutbyttebeskrivelser

Målet med profilen er å bidra til at du tilegner deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som bidrar til at du utvikler en bevissthet om bærekraftig utvikling i barnehagen. 

Kunnskaper

 • Du får kunnskap om barnehagens oppdrag og rolle i arbeidet med å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt 
 • Du får utvidet kunnskap om sammenhengen mellom de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling 
 • Du får inngående kunnskap om FNs bærekraftsmål og bærekraftrelaterte forhold som angår livskvalitet, livsmestring, sosiale relasjoner, miljø og relasjonen mennesker og natur 

Ferdigheter

 • Du får erfaring med å utforske, diskutere og reflektere over tverrfaglige problemstillinger knyttet til ulike sider/forhold ved bærekraftig utvikling    
 • Du får erfaring med å utvikle og legge til rette for tverrfaglige arbeidsmåter som fremmer barns forståelse og handlingskompetanse med hensyn til verdier og bærekraftig utvikling   
 • Du får erfaring med å anvende ulike samtaleformer i arbeidet med å fremme barns evne til kritisk tenkning, etiske handlemåter og til å vise omsorg og solidaritet overfor andre og naturen 

Generell kompetanse

 • Du får en utvidet flerfaglig kompetanse med hensyn til utforsking av, og refleksjoner over, sentrale bærekraftsrelaterte problemstillinger og verdier lokalt, nasjonalt og globalt.  
 • Du får erfaring med å støtte opp under barns bevisstgjøring, engasjement og handlingsvilje når det gjelder bærekraftig utvikling   
 • Du utvikler profesjonsfaglige kunnskaper som du kan bruke i møte med det enkelte barn og bidra til at det lærer å ta vare på seg selv, andre og naturen  

Hvis du synes tematikken er interessant, så er dette noe for deg. Som profilstudent får du en unik mulighet til å gå mer i dybden og en og innsikt i kompetanseområder som er viktige for barnehagen både nå og i fremtiden.

Kort om organisering

For å ivareta et tverrfaglig fokus på profilenes tematikk og en meningsfull helhet mellom de ulike kunnskapsområdene, legges det til rette for profilarrangement med aktiviteter og mat der profilstudentene og profilansvarlige kan diskutere relevante problemstillinger, arbeidskrav, faglig vinkling og annet, samt bli kjent med hverandre i et faglig og sosialt nettverk.  

Som profilstudent følger du samme studieløp som alle andre, men arbeidskrav og praksisoppgaver spisses mot profilens tematikk.

Å delta i profilen er et tilbud om å utvikle seg og lære mer om et særlig område.

Se profilfordypningene på barnehagelærerutdanningen.

Du får

 • en unik kompetanse innen din valgte tematikk
 • en mulighet til å spesialisere deg – og valgt profil blir en del av vitnemålet ditt
 • anledning til å skreddersy din egen utdanning
 • en tettere oppfølging/veiledning gjennom utdanningen
 • anledning til å velge fritt mellom alle fordypninger det siste året, og som profilstudent får du førstevalget ditt

Din oppgave

Din oppgave for at vi skal kunne tilby dette er å:

 • delta på profilarrangementer
 • bidra til å videreutvikle profilene ved å delta aktivt underveis og i evalueringen
 • gjennomføre profilspesifikke arbeidskrav og praksisoppgaver
 • gjennomføre et bachelorarbeid knyttet til den aktuelle profilen

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis i naturfag
51831127
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Seniorrådgiver
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU