Bibliometri fra biblioteket

Biblioteket kan hjelpe deg med bibliometriske analyser. Bibliometri kan brukes til å analysere og evaluere vitenskapelig produksjon og forfatterskap.

Publisert Sist oppdatert

Hva er bibliometri?

Bibliometri er kvantitative metoder brukt for å analysere og evaluere vitenskapelig produksjon og forfatterskap. Det er viktig å forstå at bibliometri må brukes sammen med kvalitative evalueringsmetoder for å kunne gi en fullgodt bilde.

Biblioteket kan tilby:

  • Publiseringsanalyser
  • Siteringsanalyser
  • Rådgivning i synliggjøring av forskning
  • Rådgivning i valg av publiseringskanaler

Siden forskere og institusjoner kjemper om begrensede ressurser og resultatbasert finansiering er vanlig, er det nødvendig med metoder for å evaluere og sammenlikne forskning og forskningsytelse. 

Bibliometri brukes til å evaluere og sammenlikne forskere og forskningspublikasjoner. For den enkelte forsker er bibliometri et verktøy man kan bruke til å følge og vurdere egen karriereutvikling. Bibliometriske data er i tillegg en viktig del i ulike søknadsprosesser for forskningsmidler. Trender for en institusjons forskningsproduksjon og kvaliteten på denne kan indikeres ved hjelp av bibliometriske data. 

Noen viktige nøkkelparametere innen bibliometri:

  • Antall publikasjoner
  • Antall siteringer
  • H-indeks
  • Impact factor
  • Internasjonalt samarbeid

Å ha et overdrevent fokus på bibliometriske indikatorer kan være problematisk. For å kunne bruke bibliometriske data må disse ses i sammenheng med andre faktorer. Det er viktig å forstå at forskjellige fagmiljøer og forskere har ulike publiseringspraksiser og vil derfor slå ulikt ut i bibliometriske analyser.

Innen naturvitenskap og teknologi publiseres det mye i vitenskapelige artikler, mens bøker er mer vanlig i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Ulike fagområder kan derfor kreve forskjellig balanse mellom kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder. 

Ved UiS er vi opptatt av å etterfølge Leiden-manifestets 10 prinsipper for måling av forskningsytelse.

Databaser og verktøy for bibliometriske analyser:

Trenger du hjelp med bibliometri? Ta kontakt:

Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Eller send en e-post til:

bibliometri@uis.no