LaTeX 2: for viderekomne (EN)

Fredag 15. september 2023 kl. 10:15-12:00,
KE A-259.

Bli med på bibliotekets avanserte kurs i programvaren LaTeX.

Published Endret
KURS FRA BIBLIOTEKET

Skriv en større oppgave i LaTeX

Dette kurset er på engelsk. Les mer om kurset på våre engelske nettsider.

Spørsmål om LaTeX? Ta kontakt:

Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Førstebibliotekar
51832086
KE A-286
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte