Hopp til hovedinnhold

Om NVivo

Er du overvelda av store mengder ikkje-numeriske data? NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative data, til dømes intervju, spørreundersøkingar, artiklar eller data frå sosiale media. Programmet hjelper deg med å effektivisera og strukturera prosessen med å analysera datamaterialet ditt.

Publisert: Endret:
Last ned NVivo

Før du kjem på kurs må du lasta ned og installera NVivo.

Meir om NVivo

Gå til vår hjelpeside i Canvas for meir informasjon om NVivo

Biblioteket sine NVivo kurs

Universitetsbiblioteket i Stavanger tilbyr kurs og rettleiing i NVivo for studentar og tilsette ved UiS.

Kurs fra biblioteket

Workshop i NVivo

På denne workshopen lærer du dei grunnleggjande funksjonane i NVivo. Du blir kjent med brukargrensesnittet og lærer å importera ulike typar data. Du lærer forskjellige måtar for koding og får øvd deg i å bruka desse. Vidare ser me på korleis ein kan foreta ulike spørringar basert på kodingane ein har gjort og korleis ein kan visualisera data.

Målgruppe: Masterstudentar, PhD-stipendiatar og tilsette ved UiS. Studentar som skriv bacheloroppgåve er òg velkomne   Utstyr: Laptop med NVivo installert  Undervisningsform: Workshop  Krav til forkunnskapar: Ingen, men det er ein fordel om du har grunnleggjande kunnskap om metode/forskningsdesign.

Etter kurset skal du kunne:

  • Starte eit nytt prosjekt 
  • Kjenna til arbeidsflaten og kor du kan finna ulike verktøy 
  • Importere tekst, video/lyd og bilete/PDF 
  • Kjenna til ulike metodar for koding av data 
  • Transkribera i Nvivo 
  • Laga hugselappar og refleksjonsnotat  
  • Enkel datavisualisering

Spørsmål om NVivo? Ta kontakt:

51833093
Divisjon for forskningUniversitetsbiblioteket i StavangerAvdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
51831135
Divisjon for forskningUniversitetsbiblioteket i StavangerAvdeling for publikum
Spesialbibliotekar
Divisjon for forskningUniversitetsbiblioteket i StavangerAvdeling for forsknings- og studiestøtte
Universitetsbibliotekar

Kurs og arrangement ved biblioteket