Tilgang heimanfrå

Få tilgang til biblioteket sine elektroniske bøker, artiklar og databasar kvar som helst, når som helst!

Publisert Sist oppdatert

Få fjerntilgang med Feide-innlogging

Studer hjemmefra

Logg deg inn med Feide-ID for å få fjerntilgang.

Når du har logga inn skal du sjå ezproxy.uis.no som ein del av URLen i nettlesaren din. Dersom denne delen av adressa er vekke, har du mista tilgangen.

Du blir logga ut automatisk dersom du ikkje har brukt nokre av sidene den siste timen.

Lukk alle opne faner for å logga ut.

Nettlesar

Dersom fjerntilgangen ikkje fungerer kan du prøve å bytte nettlesar.

Tilrådde nettlesarar er Firefox og Chrome.

Copyright

Hugs at biblioteket sine elektroniske ressursar berre kan nyttast i samband med studiar/arbeid ved UiS. Materialet er beskytta av lova om copyright. Det er ikkje tillate å vidaresende det til andre.

Spør oss!

Kontakt biblioteket.

ub@uis.no

Problem med innlogging?

Ta kontakt med IT-avdelinga dersom du har problem med å logge deg inn:

Telefon: 51 83 30 00
E-post: it-hjelp@uis.no