Tilgang heimanfrå

Få tilgang til biblioteket sine elektroniske bøker, artiklar og databasar kvar som helst, når som helst!

Published Endret

Få fjerntilgang med Feide-innlogging eller med Lean Library

Studer hjemmefra
Få tilgang til biblioteket sine elektroniske bøker, artiklar og databasar kvar som helst, når som helst!

Logg deg inn med Feide-ID for å få fjerntilgang i ein avgrensa periode, eller bruk nettlesarutvidinga Lean Library for å få fjerntilgang heilt automatisk.

Når du har logga inn skal du sjå ezproxy.uis.no som ein del av URLen i nettlesaren din. Dersom denne delen av adressa er vekke, har du mista tilgangen.

Du blir logga ut automatisk dersom du ikkje har brukt nokre av sidene den siste timen.

Lukk alle opne faner for å logga ut.

Lean Library

Du kan eventuelt bruke nettlesarutvidinga Lean Library for å få fjerntilgang. Når du har installert Lean Library får du tilgang til våre elektroniske bøker, artiklar og databasar, uansett kvar du befinn deg.

  1. Gå til leanlibrary.com/download
  2. Last ned og installer nettlesarutvidinga
  3. Vel University of Stavanger som institusjon

Tips: ikkje hak av Skip the popup and automate my access. Då kan du sjølv velje kva for nokre nettstader Lean Library skal fungere på.

Lean Library fungerer ikkje på mobil eller nettbrett.

Nettlesar

Dersom fjerntilgangen ikkje fungerer kan du prøve å bytte nettlesar.

Tilrådde nettlesarar er Firefox og Chrome.

Copyright

Hugs at biblioteket sine elektroniske ressursar berre kan nyttast i samband med studiar/arbeid ved UiS. Materialet er beskytta av lova om copyright. Det er ikkje tillate å vidaresende det til andre.

Spør oss!

Kontakt biblioteket.

ub@uis.no

Problem med innlogging?

Ta kontakt med IT-avdelinga dersom du har problem med å logge deg inn:

Telefon: 51 83 30 00
E-post: it-hjelp@uis.no