Welcome! Student starter kit publisert

Hvordan er det å være student? Welcome! Student starter kit dekker noen av de vanligste spørsmålene tidligere studenter har lurt på.

Publisert Sist oppdatert

Student starter kit

Uansett om du er ny student eller ikke, gå inn på www.studentstarterkit.eu. Her finner du mye nyttig informasjon om livet som student. Hvordan møter jeg nye venner, hvordan får jeg økonomien til å gå rundt eller hvordan forbereder jeg meg til eksamen, er noe mange medstudenter har lurt på i begynnelsen av sine studier. Få noen tips og triks til hvordan de har løst disse utfordringene, og vær forberedt til studentlivet!

Mer om prosjektet

Welcome! Student starter kit er en digital ressurspakke rettet mot førsteårsstudenter ved europeiske universiteter for å lette overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning. Startpakken skal gi førsteårsstudenter muligheten til å utvikle en bedre forståelse for studentrollen og vekke interesse for akademiske ferdigheter før den første undervisningstimen, slik at studentene kommer bedre og raskere i gang med sine studier.

Partnere i det UiS-ledede internasjonale prosjektet som finansieres av EUs Erasmus+ Strategic Partnership-program er Universitet på Island og Kaunas teknologiske universitet i Litauen. Innholdet i startpakken er basert på fokusgruppeintervjuer og en større spørreundersøkelse som ble gjennomført blant erfarne studenter ved de tre partneruniversitetene. Ved UiS utvikles innhold og nettside i samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Skolelaboratoriet i realfag og NettOp. Studenter ved UiS og representanter fra både StOr, Fadder og SiS har vært involvert i produksjonen.

Den første versjonen av Welcome! Student starter kit er nå publisert. Neste steg i det treårige prosjektet blir en ny spørreundersøkelse og en ny runde fokusgruppeintervjuer, denne gangen med førsteårsstudentene. Basert på resultatene videreutvikles startpakkens nettside for å sikre at målgruppen opplever innholdet som nyttig og relevant. Nettsiden ferdigstilles i august 2023.

Student starter kit