Well Integrity and Permanent P and A (PET675)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PET675

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

For komplett emnebeskrivelse se engelsk versjon.

Læringsutbytte

Ha oversikt over de ulike fasene i en brønns livssyklus inkludert boring, komplettering, produksjon, og intervensjon. 

Ha kunnskap om boringsutstyr og loggingsutstyr av brønner, 

Være i stand til å utføre hydraulisk retninger, pulling kapasitet, mekansik friksjon og fraktureringstrykk. 

Forkunnskapskrav

Må oppfylle kravet for opptak til master i petroleumsteknologi

Anbefalte forkunnskaper

PET535 Moderne brønndesign og nedihullsboringsfysikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Fagperson(er)

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke delt på brønnintegritet og permanent P&A.  

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Brønnintervensjon og permanent plugging (PET605_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto