Hopp til hovedinnhold

Praksisarbeid ENPP10

Praksisarbeid / Utplassering / studentprosjekt


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ENPP10

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i en teknologibedrift eller ved et forskningsinstitutt eller som en del av et større prosjektarbeid ved UiS. Praksis kan også skje i regi av et godkjent studentprosjekt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Studenten må selv finne en arbeidsplass eller prosjekt som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet.

Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje.

Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport fra studenten samt en Presentasjon. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:

Kunnskaper:

  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer.
  • Redgjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjelende bedrift

Ferdigheter:

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte.
  • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse

Generell kompetanse:

  • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre
  • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid og framlegg 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.   

Arbeidsformer
Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet/ studentprosjekt med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.
Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto