Audiovisuell fortelling 2 (BFJ203)

Dette emnet bygger på Audiovisuell fortelling 1. Du vil fordype deg i historiefortelling og den kreative bruken av audiovisuelle verktøy som lyddesign, foto, lys, manusskriving og klipp for å produsere audiovisuelle historier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ203

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Med utgangspunkt i praktiske øvinger skal du fordype deg i den audiovisuelle fortellingen.

Du vil også få en utvidet forståelse for den fortellermessige og kunstneriske funksjonen i lyddesign, foto, lys, klipp, og dramaturgi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Du skal ha god kunnskap om fortellerteknikk og dramaturgi
  • Du skal ha god kunnskap om hvordan lyddesign, foto, lys, og klipp brukes for å fortelle en historie

Ferdigheter

  • Du skal opparbeide ferdigheter som gjør deg i stand til å lage presise audiovisuelle fortellinger gjennom praktisk arbeid.
  • Du skal beherske håndverket og de kunstnerisk kvaliteter innenfor fagene: foto, lys, lyd, klipp.

Generell kompetanse

  • Du skal kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, manusfase, produksjon og etterarbeidsfasen av filmproduksjon.
  • Du skal kunne analysere egne og andres audiovisuelle produksjoner.

Forkunnskapskrav

BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ201 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamensfilm i grupper og individuell skriftlig refleksjonsnotat 1/1 Bokstavkarakterer

Avsluttende vurdering i emnet består av to deler. Alle eksamensdelene må være bestått for å få bestått karakter. Eksamensdel 1 er en eksamensfilm i grupper. Det gis en felles gruppevurdering på denne delen. Eksamensdel 2 er en individuell skriftlig refleksjon. Denne delen vil danne grunnlag for justering av karakteren gitt i deleksamen 1, og kan endres en karakter opp eller ned, eller bli stående.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatorisk laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fortellerteknikk og dramaturgi (BFJ300_1) 10
Fjernsynsproduksjon 3 (BFJ310_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto