Mulighetens marked (BFJ302)

Dette emnet lærer deg metoder for utvikling og kvalitetssikring av medieinnhold. Medierelatert entreprenørskap og utarbeiding av forretningsplan læres gjennom prosjektarbeid. Emnet gir også kunnskap om å starte opp, selv eller jobbe som freelancer, gjennom bransjemøter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ302

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det blir undervist i metoder for utvikling og kvalitetssikring av nytt medieinnhold, i og utenfor, mediehus, redaksjoner og produksjonsselskaper. Det blir også undervist i hva som skal til for å skape egen arbeidsplass og samarbeidsmuligheter med de samme bedriftene, Medierelatert entreprenørskap og utarbeiding av forretningsplan er en sentral del av emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • Kunne utvikle nytt medieinnhold ved hjelp av utviklingsmetoder og kvalitetssikringsverktøy.
  • Kunne utvikle et medialt prosjekt, fra idé til ferdig produkt.
  • Kunne lage og gjennomføre presentasjon for redaktører, bestillere eller andre mulige finansieringskilder.

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne utvikle nytt medieinnhold ved hjelp av utviklingsmetoder og kvalitetssikringsverktøy.
  • Kunne utvikle et redaksjonelt, eller annet medialt prosjekt, fra idé til ferdig produkt.
  • Kunne lage og gjennomføre presentasjon for redaktører, bestillere eller andre mulige finansieringskilder.

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om mediemarkedet.
  • Kunne planlegge og gjennomføre større og mindre prosjekter.

Forkunnskapskrav

BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2

Anbefalte forkunnskaper

BFJ301 Audiovisuell fortelling 3

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen og presentasjon av denne.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgaver
For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Margareth Pollestad

Arbeidsformer

Forelesinger, praktiske øvinger, seminarer, presentasjoner og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto