Energisystemteknikk (ENP150)

Dette kurset gir ingeniørstudenter som er interessert i energisystemer en innføring i de viktigste energisystemene, hvordan de virker, hvordan de kan evalueres kvantitativt, hva de koster og hvordan de påvirker miljøet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ENP150

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Studentene skal lære grunnleggende teori for konvensjonelle og fornybare energisystemer og kunne bestemme systemenes effektivitet. De vil i tillegg bli kjent med verktøy for å gjøre en tekno-økonomisk evaluering av systemene. Fokus i emnet er anvendelse av kvantitative ingeniørteknikker på energisystemer som muliggjør komparativ analyse av ulike energisystemer.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal kandidaten kunne:

  • Kjenne til viktigheten av energisystemer, trender I globalt energiforbruk og tilhørende utfordringer
  • Kjenne til prinsippene for ulike konvensjonelle og fornybare energisystemer og tilhørende beregninger for å kunne vurdere dem teknisk og økonomisk
  • Utføre overordnede komparative tekniske og økonomiske analyser av ulike energisystemer

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk og fysikkunnskaper og noe kjennskap til fluidmekanikk, termodynamikk og varmeledning.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent enkel kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minst 2 obligatoriske innleveringsoppgaver

Minst to obligatoriske oppgaver.

De obligatoriske oppgavene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Forelesninger og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto