Dokumentarteori (MDO100)

Hva er dokumentar? Hva er likt og ulikt mellom dokumentarer på kino, radio, TV, i aviser, bøker, og på computere og smarttelefoner? Er det mulig å gi en verdinøytral og saklig fremstilling av en sak, eller er det tvert i mot ønskelig å ta standpunkt, vise frem sine verdier, og fortelle historier fra virkeligheten gjennom en mer subjektiv fremstilling? Er skillet mellom fiksjon og fakta alltid vanntett? Kan det subjektive være sannere enn det antatt objektive? Hva har teknologien å si for det som blir fremstilt?

Kurset vil behandle teoretiske spørsmål knyttet til tekstbaserte dokumentarer i bøker og aviser, filmbaserte dokumentarer for kino og TV, lydbasert dokumentarer for radio, og multimediale dokumentarer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MDO100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Emnet har ikke undervisning/vurdering studieåret 2024/2025

Målet er å gi studentene en innføring i dokumentarteorier og -begreper, samt å gjøre dem kjent med debatter innen dokumentarfaget. Studentene får også en innføring i variasjonen av dokumentariske uttrykk, med vekt på likheter og forskjeller. Emnet skal gi en økt bevissthet om forholdet mellom dokumentariske representasjoner og virkeligheten, kreativ bearbeiding av stoff, og om dokumentaristens egen posisjon i forhold til det som formidles.

Slike basiskunnskaper skal gjør studentene i stand til å kunne ta reflekterte valg i egne produksjoner.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • Kunnskap om ulike definisjoner og perspektiver på dokumentargenren.
 • Perspektiver på forholdet mellom dokumentariske representasjoner (språk, bilde, fortelling) og virkeligheten.
 • Kunnskap om forholdet mellom ulike teknologier og dokumentarens innhold.
 • Kunnskap om begrepene fakta/fiksjon, subjektivitet/objektivitet, samt sannhet.
 • Kunnskap om hvordan ulike kontrakter etableres mellom publikum og dokumentartekstene.
 • Kunnskap om likheter og ulikheter mellom ulike typer dokumentarer og mellom dokumentarer på ulike medieplattformer som film, podkast, avis og bøker.
 • Kjenne til dokumentargenrenes funksjon og oppgaver i samfunnet.

Ferdigheter:

 • Kunne skjelne ulike fortellertekniske virkemidler i dokumentarsjangrene.
 • Anvende dokumentarteori- og begreper til å analysere ulike typer dokumentarer.
 • Reflektere omkring skillet mellom fakta og fiksjon innen ulike sjangre, og mellom ulike plattformer slik som litteratur, avis-reportasjer, lyd (radio), dokumentarfilm og multimedia.

Generell kompetanse:

 • Ha utviklet forståelse for dokumentariske tenkemåter.
 • Evne til å kritisk drøfte dokumentarbegrepet.
 • Evne til å kritisk reflektere over egne valg i forbindelse med utvikling og gjennomføring av dokumentarproduksjoner.
 • Evne til å selvstendig problematisere og kritisere fagkunnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vil bli gitt to teoretisk-analytiske innleveringsoppgaver i løpet av emnet.
I løpet av kurset må studentene levere to individuelle og obligatoriske oppgaver. Begge oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Terje Hillesund

Studieprogramleder:

Hans Eirik Voktor

Arbeidsformer

Undervisningen skjer i seminarform med en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, øvinger og prosjekter, og ved to obligatoriske innleveringsoppgaver.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto