Well Integrity and Permanent P and A (PET675)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PET675

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

For komplett emnebeskrivelse se engelsk versjon.

Læringsutbytte

Ha oversikt over de ulike fasene i en brønns livssyklus inkludert boring, komplettering, produksjon, og intervensjon.

Ha kunnskap om boringsutstyr og loggingsutstyr av brønner,

Være i stand til å utføre hydraulisk retninger, pulling kapasitet, mekansik friksjon og fraktureringstrykk.

Forkunnskapskrav

Må oppfylle kravet for opptak til master i petroleumsteknologi

Anbefalte forkunnskaper

PET535 Moderne brønndesign og nedihullsboringsfysikk

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og mappeinnlevering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 8/10 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator
Mappeinnlevering 2/10 4 Timer Bokstavkarakterer

Mappen består av 5 oppgaver/rapporter. Det gis ikke karakter på mappen før alt arbeid er innlevert og mappen som helhet sensureres. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen. Studenter som ikke består mappen, kan gjennomføre mappevurderingen neste gang emnet ordinært undervises.Skriftlig eksamen med penn og papir.Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mahmoud Khalifeh

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke delt på brønnintegritet og permanent P&A.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Brønnintervensjon og permanent plugging (PET605_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto