Hopp til hovedinnhold

Geotermiske energisystemer ENP130

På grunn av de komplekse energi- og klimautfordringene vi står overfor i dag, er energiovergangen til rene, fleksible, bærekraftige og rimelige energiløsninger på toppen av de globale, nasjonale og lokale agendaene. Dette resulterte i et stadig økende behov for fremtidige ingeniører med mer tverrfaglig utdanningsbakgrunn og ferdigheter.

Målet med dette emnet er å gi studentene den nødvendige kunnskapen som kreves for å bidra til "global energiomstilling" og "ren og rimelig energi for alle" -mål. Dette vil bli oppnådd i dette kurset ved å sette studentene i stand til å ha nødvendig kunnskap om geotermiske energiressurser og relevant energiomstillingsteknikker for å utnytte slike ressurser i forskjellige applikasjoner, og forsyne strøm og varme/kjøling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ENP130

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet gir studentene generell kunnskap om geotermisk energi, og dens fordeler og ulemper sammenlignet med andre fornybare og ikke-fornybare energikilder. Emnet gir en generell oversikt over ulike aspekter ved geotermisk energi, fra underoverflate til overflatenergi-konverteringsteknologi, med forskjellige detaljer.

Emnet omhandler spesielt ulike teknologier som varmepumper og dampsykluser, samt flash og binære systemer, som brukes på geotermiske energisystemer for forskjellige applikasjoner, for eksempel kraftproduksjon eller termiske applikasjoner. Emnet gjennomgår noen av grunnleggende om termodynamikk, og anvendelser av noen termodynamiske diagrammer for å utføre enkel systemanalyse.

Læringsutbytte

Det forventes at studentene får en bred og grunnleggende forståelse av geotermisk energi.

Studentene vil bli utstyrt med den nødvendige kunnskapen for å utføre enkle analyser av forskjellige geotermiske systemer fra energi-, miljø- og ytelsesperspektiv.

Studentene forventes å anvende sine bore- og termodynamiske kunnskaper for å vurdere enkle geotermiske energisystemer.

Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS200 Termo- og fluiddynamikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Minst 2 obligatoriske innleveringsoppgaver
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få tilgang til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mohammad Mansouri
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer

Forelesninger, øvelser, interaktive diskusjoner, obligatoriske oppgaver, selvstudier og gruppearbeid.

MS Office -verktøy brukes til oppgaver.

Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto