Hopp til hovedinnhold

Music Production and Recording Research I MPR501


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MPR501

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Emnet dekker ulike aspekter ved musikkproduksjon og innspilling, inkludert historiske, aktuelle og nye teknikker og teknologier. Diskusjoner vil fokusere på den banebrytende utviklingen. Emnet gjør det mulig for studentene å undersøke den aktuelle utviklingen innen musikk og lyd, inkludert musikkopptak og produksjonsteknikker/-teknologi, live lyd og musikkopptaksbransjen.
Læringsutbytte

Studenter som fullfører musikkproduksjon og innspillingsforskning MPR501 vil ha fått spesialisert kunnskap om et personlig valgt forskningstema, slik at de kan anvende sine funn i sin profesjonelle karriere.

Kunnskap og forståelse

  • Studentene skal ha kunnskap om konseptutvikling og prosjektledelse i forhold til musikkproduksjonsforskning.
  • Studentene skal forstå og reflektere over konseptutvikling og prosjektledelse og kan identifisere utfordringer i forhold til musikkproduksjonsforskning.

Ferdigheter

  • Studentene skal beherske musikkproduksjonsrelaterte forskningsmetoder, verktøy og uttrykksformer, og generelle ferdigheter knyttet til forskning innen fagområdet.
  • Studentene kan kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til musikkproduksjon.

Kompetanse

  • Studentene kan håndtere kompleks forskning, og som kan kreve nye uttrykksformer.
  • Studentene kan ta selvstendig ansvar for egen faglig forskning og utvikling.
Forkunnskapskrav
Deltakerne må være registrert i musikkproduksjons- og innspillingsstudier (eller være utdannet studenter i musikkforestilling) med bachelorgrad og tidligere erfaring med musikk og opptak.
Anbefalte forkunnskaper
Tidligere erfaring med programvare for digital lydarbeidsstasjon.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Research project in music and sound 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal gjøre en muntlig presentasjon av sitt forskningsprosjekt innen musikk og lyd støttet med skriftlig dokumentasjon, referanser og annet relevant materiale.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Studentene er pålagt å delta på forelesninger, delta i pågående klasseromsdiskusjoner og gjennomføre et forskningsprosjekt innenfor deres område.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mark William Drews
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Individuell studie støttet med individuell veiledning, gruppeforelesninger og masterklasser.
Åpent for
Musikkproduksjon/opptaksteknikk - videreutdanning
Emneevaluering
Bestått/ikke bestått av endelig presentasjon, innbefattet dokumentasjon og materiale.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto