Hopp til hovedinnhold

Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager ABLPR4

Praksis fjerde studieår knyttes til fordypning. 

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet den aktuelle fordypningen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABLPR4

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2023

Læringsutbytte
Læringsutbytter vil være knyttet til det enkelte fordypningsemner. 
Innhold
Innholdet i fordypningspraksis vil være forankret i den faglige fordypningen studenten har valgt for sitt studium i dette semester. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Fordypningspraksis 1/1 10 Dager Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.  

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lena Forus
Praksiskoordinator: Birte Berg
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til den aktuelle fordypningen. 
Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto