Institutt for barnehagelærarutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) tilbyr bachelor i barnehagelærarutdanning, masterstudium i barnehagevitskap og ei rekke etter- og vidareutdanningar, i tillegg til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitskap.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studentar

675

Tilsette

60

Stipendiatar

5

Finn oss

Vi held til i Hagbard Line-huset.

Instituttleiar

Anita Berge

Kontorsjef

Olav Kylland

Institutt for barnehagelærarutdanning held til i Hagbard Line-huset på UiS,campus Ullandhaug. (Foto: Anja K. Bakken)

Våre utdanningstilbod

Høyr kva Kristoffer liker med det å være barnehagelærer

Barnehageforsking på UiS

Universitetsbarnehagesatsinga og kompetanseutvikling i partnarskap

Instituttråd IBU

Instituttrådet gir instituttleiar råd i følgjande saker:

 • Strategiske planar på instituttet sine fagområde
 • Instituttet sine studietilbod
 • Område for satsingar på forskning, innovasjon og formidling
 • Instituttrådet skal også høyrast i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet.

Fakultetsstyret utnemner eksterne rådsmedlemmer etter forslag frå instituttråda, og dei velgjer leiaren sjølve.

Medlemmer i instituttrådet for IBU

Eksterne medlemmer 

 • Erlend Norheim (leder, Sandnes kommune)
 • Sonja Iversen (Stokka barnehage)
 • Sefany Mesfin (Rosktoppen barnehage, vara)
 • Ingrid Andersen (Sandvedhaugen barnehage, vara) 
 • Tina Kleppe

Vitskapleg tilsette 

 • Kirsten Halle (nestleder)
 • Tuula Helka Skarstein 
 • Kristin Fugelsnes 
 • Anne Kristine Solberg Runestad (vara)

Teknisk/administrativt tilsette

 • Karin Berner
 • Lena Forus (vara)
 • Inger Marie Øglænd (vara)

Aktuelt frå Institutt for barnehagelærarutdanning

Norsk barnehageforskningskonferanse 2024

Norsk barnehageforskningskonferanse vert arrangert 23-24. oktober i Bergen. I år er det BARNkunne - Senter for barnehage...

Sjenerte barn og deres trivsel i barnehagen

Det kan være ekstra utfordrende for sjenerte barn å begynne i barnehagen. For å støtte og hjelpe dem til å trives best m...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Forskningsprosjekt skal bidra til innsikt i hvordan vi kan forberede barnehager på framtidige pandemier

Forskningsprosjektet EXPECT har som mål å utvikle kunnskap om erfaringene og konsekvensene av koronapandemien, slik at n...

Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer til fast stilling som pedagogisk l...

Kultur og kommunikasjon i den mangfoldige barnehagen

Hvordan skape en inkluderende barnehage hvor alle kjenner seg ivaretatt? Hvordan jobber du som barnehagelærer eller -sty...

Har utviklet praksissimulator for kommende barnehagelærere

Praksis er en avgjørende del av barnehagelærerutdanningen, men uforutsette hendelser, som en pandemi, kan resultere i at...

Forskningsprosjekt skal undersøke hva som skaper godt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige foreldre

Hvilke faktorer gjør at forholdet fungerer bra mellom barnehagen og flerspråklige foreldre? En kommende, systematisk kun...

Kjersti Velde Helgøy er ny førsteamanuensis ved KSU

Skal arbeide med NB-ECEC-prosjektet og se nærmere på behov for kunnskapsoversikter om høyere utdanning.

FILIORUM-forskere del av nytt nordisk forskningssamarbeid

FILIORUM blir en sentral partner i et nytt prosjekt som skal gi kunnskap om hvilke barnehagepraksiser som bidrar til høy...

Vellykket gjennomføring av jubileumsutgaven av Norsk barnehageforskningskonferanse

Nærmere 200 deltakere fra hele Skandinavia deltok på den årlige barnehageforskningskonferansen i Stavanger 24.-26. oktob...

Bærekraftdidaktisk verksted (BDV)

BDV er en tverrfaglig læringslab for bærekraftstenkning og grønn omstilling ved UH-fakultetet. Som et møtested med fokus...

50 år med barnehagelærerutdanning i Stavanger

Det begynte med undervisning i mørke kjellerlokaler. I dag har Universitetet i Stavanger et av landets ledende kompetans...

Bevegelseslek i barnehagen

Bevegelseslek handler om fysisk aktivitet i en lekende kontekst. Deltakelse i allsidig bevegelseslek skaper et godt grun...

Nytt tilbud til studenter med norsk som andrespråk

Nå skal studenter som har norsk som andrespråk få tilbud om ekstra oppfølging. Ordningen tar sikte på å gi studentene et...

Problemløsning i barnehagen

Problemløsning handler om å finne løsninger på komplekse situasjoner. Det kan sees som en grunnleggende strategi for å k...

Inkluderende forskningsprosjekt skal se nærmere på de matematiske utfordringer utviklingshemmede møter i dagliglivet

UiS-forskere skal utvikle matematikkressurser som hjelper barn med utviklingshemning å få den nødvendige matematiske for...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

‒ Å forme profesjonsidentiteten som barnehagelærer tar tid

Borghild Erfjord var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2021 og startet som pedagogisk leder samme høst. Formingen av ...

UiS-ansatt nominert til «Årets barnehageinspirator»

Per Einar Sæbbe underviser i samfunnsfag og fordypningen i organisasjon og ledelse på barnehagelærerutdanningen ved Univ...