Hopp til hovedinnhold

Institutt for barnehagelærarutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) tilbyr bachelor i barnehagelærarutdanning, masterstudium i barnehagevitskap og ei rekke etter- og vidareutdanningar, i tillegg til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitskap.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Studentar

675

Tilsette

60

Stipendiatar

5

Finn oss

Vi held til i Hagbard Line-huset.

Likar du å samarbeide med barn og vaksne? Kunne du tenke deg ein leiarjobb?

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel

Våre tilsette kjem frå mange ulike fagfelt, og leverer forskingsbasert kunnskap som er relevant for samfunnet sine utfordringar på barnehagefeltet.  Utgangspunktet er eit overordna samfunnsansvar der vi skal vere med på å utvikle kunnskap om korleis ungar kan ha gode oppvekstvilkår, og betydninga av profesjonsutdanning i det.

Vi har eit nært samarbeid med praksisfeltet. Eit klart mål er å bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdannar for, og derfor er forskinga vår profesjonsretta og praksisnær. Gjennom dette vil vi at kandidatane våre spelar ei sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklinga av samfunnet.

Studietilbod ved Institutt for barnehagelærarutdanning

Instituttet tilbyr studiar på både master- og bachelornivå, samt etter- og vidareutdanning og ph.d.-kurs.

En gruppe av barn smiler til kamera

Institutt for barnehagelærerutdanning tilbyr barnehagelærarutdanning, både som 3-årig fulltidsstudium og 4-årig deltidsstudium. Vi tilbyr også arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning over 4 år (ABLU).

Vidare har vi master i barnehagevitskap, samt fleire etter- og vidareutdanningar. Studia i barnehagepedagogikk / småbarnspedagogikk er eit påbyggingsstudium for pedagogar som ikkje er barnehagelærarar.  Instituttet har også ansvar for kurs i phd-utdanninga.

Sjå alle studietilboda våre her.

Instituttet er også ansvarlege for Comparative Educational Studies, som er eit tilbod til utvekslingsstudentar frå utlandet.

Kva kan du jobbe med etter å ha studert ved Institutt for barnehagelærarutdanning?

Med barnehagelærerutdanning kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leiar og styrar i barnehage. Dersom du ikkje ønsker å jobbe i barnehage, kan du søke på andre barnerelaterte yrker som i til dømes SFO, fritidsklubb eller tilsvarande stader. Bygger du på med ei mastergrad i barnehagevitskap eller andre aktuelle masterutdanningar kan det gi deg andre jobber, f.eks. arbeid i høgare utdanning, vidaregåande skule og andre instansar.

Masterstudiet danner også grunnlag for vidare ph.d.-studier, bl.a. i det utdannings- og barnehagevitskaplige feltet.

Skal du ut i praksis?

Alle barnehagelærarstudentar har obligatorisk praksis som del av utdanninga si. Praksisopplæringa gir studentane høve til å knytte teori og praksis saman. I praksis får studentane gjere seg erfaringar gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjonar under rettleiing av erfarne lærarar.

Barnehageforsking

Ved UiS forskar vi på barnehagen ved mange ulike einingar. Ein samla oversikt over barnehageforskinga får du ved å vitje Filiorum - Senter for barnehageforsking.

To smilende små barn maler med hendene

Tilsette ved Institutt for barnehagelærarutdanning står for ei rekke forskings- og utviklingsaktivitetar, blant anna innan desse temaa:

 • Berekraft i barnehagen (utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanninga, barns utforsking av natur og nærmiljø, uteundervisning og naturfag)
 • Kommunikasjon: Matematikk, språk og digital teknologi (teknologi, pedagogikk og fag som integrerte einingar i barnehagen, barns lek med klossar, verktøy for vurdering e-bøker i barnehagen)
 • Estetiske og kreative læreprosessar (musikk og lyd i barnehagen, samspelet mellom gamle og unge, musikalsk identitet hos tilsette i barnehagen, barnehagens offentlige kunstneriske utsmykking)
 • Verdiar, demokrati og mangfald i barnehagen (tilhørighet, fellesskap og mangfald, prfesjonell omsorg, profesjonsetiske dilemma i barnehagen)
 • Profesjon og leiing (kva utgjer gode barnehagar? Kompetanseheving for personalet i opne barnehagar)

Arenaer vi samarbeider på

Filiorum

Senter for barnehageforskning ved UiS

Universitetsbarnehage

Les mer om samarbeidet med Jåttå barnehage

Aktuelt

Digital kompetanse i barnehagen

DiCoTe-prosjektet skal øke den digitale kompetansen i norske barnehager ved å utvikle ressurser som kan brukes i barneha...

Spontan bruk av utetid i barnehagen

En ny studie viser at barnehagelærere i varierende grad planlegger hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen til forhå...

Har utviklet app for barns bevegelseslek

Fysisk aktivitet og lek er en viktig del av barnehagehverdagen. Nå har universitetslektor Synnøve Eikeland ved Institutt...

Fem ledige stipendiatstillinger tilknyttet FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Vi har hele fire ledige stipendiatstillinger knyttet til tre store forskningsprosjekter innen barnehage, samt en stipend...

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet, og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?...

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, ha...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

Barnehagelærerstudent søkes til arbeid med Didaktisk digitalt verksted

Har du lyst å lære mer og prøve deg som veileder for andre studenter og ansatte innen bruk av teknologi i læringssituasj...

Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager

For å få mer kunnskap om hvordan hverdagen ser ut i norske barnehager har FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved U...

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Skrev bacheloroppgave om barnehagepraksiser under korona

Korona har blitt en del av alles hverdag det siste året, også for barnehageansatte og barna i barnehagen. Men forskning ...

Digital sommerskole for lærerstudenter

Fremtidens lærere trenger profesjonsfaglig digital kompetanse. Derfor arrangerer DDV sommerskole for lærerstudenter ved ...

Ledig stilling som professor i pedagogikk

Stillingen er ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning og fagområde er p...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...

FILIORUM-forsker med ny bok om etikk i barnehagen

Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner? Det er det sentrale temaet i en ny bok av Gunnar Magnus Ei...

WEBINAR: Metodiske problemstillinger i studier om barns matematiske utvikling

14. april inviterer EMELI (Early Mathematics Education studies of Longitudinal Interventions) til webinar om problemstil...

Fagside for pedagogiske fag

Her finn du biblioteket sine nyttige tips til deg som er student innan pedagogiske fag.

Bredt samarbeid på UiS for å kartlegge skandinavisk barnehageforskning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) fikk høsten 2020 ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober. Også i år vil konferansen avvikles digitalt.

Marie jobber mens hun studerer

Marie Ørland begynte høsten 2020 i første kullet på den nye arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen ved UiS.

Relanserer tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Etter en liten dvale relanseres nå tidsskriftet Nordisk barnehageforskning. FILIORUM– Senter for barnehageforskning ved ...

Informasjon om praksis ved lærerutdanningene i forbindelse med utbruddet av koronavirus

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les mer her om hvordan det påvirker praksis for deg som er lærer...

Ledig toårig stilling som postdoktor i barnehagepedagogikk

Stillingen inngår i prosjektet Koding og Inkludering (KodIn) og har tema Lek og samspill i barnehagen knyttet til teknol...

Ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap

Forskningsområdet for stillingen er profesjonsutvikling i barnehagen, knyttet til forskergruppen Profesjon og Ledelse, I...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Eventyr i barnehagen: Modige menn i blått og søte prinsesser i rosa

Barnehagelærarar støttar tradisjonelle kjønnsroller, viser ein studie av eventyrforteljing i barnehagen.

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Barnehagebarn stortrives når de får lage digitale fortellinger

Å dele historiene med de andre barna er like gøy.

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Trivsel i småbarngruppen

EU-prosjektet Toddlers' Wellbeing jobbet fram en rekke praktiske hjelpemidler for barnehageansatte som vil gi småbarn be...

Lyses forskningspris til Eva Johansson

Professor Eva Johansson er tildelt Lyses forskningspris for 2017 for sin forskning på våre yngste samfunnsborgere og der...

Tilhørighet i barnehagen

For barn og unge er det viktig å høre til, og kjenne på en tilhørighet i en gruppe av jevnaldrende der man har venner og...

Alumnintervju: Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i ...

Alumnportrett: Variert og aktiv hverdag med mye ansvar

Morten Øksnevad var ferdig utdannet barnehagelærer ved UiS i 2019. Nå er han pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Stru...

Studentintervju: - Som pedagog i barnehagen kan du utgjere ein forskjell

Amanda utdanna seg til barnehagelærar, og skreiv bacheloroppgåve om korleis barnehagelærarar motiverer andre tilsette.

Korleis møter dei yngste barna i barnehagen kvarandre?

Korleis møter barn mellom eitt og tre år kvarandre i barnehagen? Det er tema når Yngve Rosell disputerer ved Det humanis...

Driv barnehagelærarar med undervisning?

Svært få barnehagelærarar kallar det faglege arbeidet sitt undervisning. Per-Einar Sæbbe har i sitt doktorgradsarbeid un...

Instituttleiing

Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Kontorsjef
51834239
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IBU

Du er kanskje også interessert i

De voksne dominerer samlingsstunden i barnehagen

Marianne Ree har disputert for doktorgraden i utdanningsvitenskap.

Praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen

Informasjon om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen.

Pedagogiske app'er

Kan være kjekke både på tur i skogen og i strandkanten.

Instituttråd IBU

Instituttrådet gir instituttleiar råd i følgande saker:

 • Strategiske planar på instituttet sine fagområde
 • Instituttet sine studietilbod
 • Område for satsingar på forskning, innovasjon og formidling
 • Instituttrådet skal også høyrast i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet.

Fakultetsstyret oppnemner eksterne rådsmedlemer etter forslag frå instituttråda, og dei velger sjølv leiar.

Medlemer i instituttrådet for IBU

Eksterne medlemer 

 • Erlend Norheim (leder, Sandnes kommune)
 • Sonja Iversen (Stokka barnehage)
 • Sefany Mesfin (Rosktoppen barnehage, vara)
 • Ingrid Andersen (Sandvedhaugen barnehage, vara) 
 • Tina Kleppe

Vitenskapleg tilsette 

 • Kirsten Halle (nestleder)
 • Tuula Helka Skarstein 
 • Kristin Fugelsnes 
 • Anne Kristine Solberg Runestad (vara)

Teknisk/administrativt tilsette

 • Karin Berner
 • Lena Forus (vara)
 • Inger Marie Øglænd (vara)
Språk og tekst i barnehagen er viktig for barnas utvikling

En master i barnehagevitenskap styrker den faglige kompetansen og ruste deg som leder i barnehagen.