Hopp til hovedinnhold

Skolepraksis 3. trinn 5 dager ABLPRS

Praksis i tilknytning til sammenheng barnehage-skole gjennomføres i tilknytning til kunnskapsområdene BULL og STM. (5 dager).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABLPRS

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2022

Læringsutbytte
Læringsutbytter er tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.
Innhold
Studentene skal tilegne seg kunnskap om sammenheng barnehage og skole.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 5 Dager Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Birte Berg
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og sammenheng mellom barnehage og skole.
Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto