Hopp til hovedinnhold

Skolepraksis 3. trinn 5 dager BBDPRS

Praksis i tilknytning til sammenheng barnehage-skole gjennomføres i tilknytning til kunnskapsområdene BULL og STM.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBDPRS

Vekting (SP)
Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte
Læringsutbytter er tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.
Innhold
Studentene skal tilegne seg kunnskap om sammenheng barnehage og skole.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 5 dager vår 1/1 5 Dager Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Inger Marie Øglænd
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og sammenheng mellom barnehage og skole.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto