Internasjonalt semester (BDA910)

Dansestudenter får mulighet til å studere i utlandet i 5. semester. Et overordnet læringsutbytte i dette emnet er å utvikle seg faglig som dansekunstner. I tillegg til å få kjennskap til det internasjonale dansefeltet, utvikler studenten seg som menneske.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BDA910

Versjon

2

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet ta klasser i dans for å utvikle seg som danser. Genrer og type dans er underordnet, og en spesialisering ut fra studentens ønske er mulig. Undervisningen studenten mottar kan også inneholde både teoretiske og pedagogiske komponenter ut fra tilbudet som blir gitt ved den aktuelle institusjonen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for utvidede perspektiver i forhold til sin egen rolle som utøvende og medskapende danser gjennom å ha hatt et opphold ved en utenlandsk institusjon

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • vise til en utdypet og videreutviklet forståelse for egen utøverkunnskap og danseteknikk

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over sin utvikling og erfaring som utøvende og medskapende danser gjennom å ha hatt et opphold ved en utenlandsk institusjon
  • reflektere over de kulturelle rammene en har arbeidet under og påvirkning av disse på seg selv som utøvende og medskapende danser

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vurdering blir individuelt bestemt ut fra hvilket opplegg den enkelte student gjennomfører ved den gjestende institusjon. Spesifisering av vurderingsform skal fremkomme av læringsavtalen/learning agreement.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav utformes i læringsavtalen som ligger til grunn for den enkeltes utvekslingsopphold.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Studenten følger et studieopplegg ved besøksinstitusjon, enten ved at de går inn i et eksisterende opplegg, eller ved at institusjonen tilrettelegger et opplegg spesielt for den enkelte student(er). Læringsavtalen kan også omfatte individuelt arbeid avhengig av programmet ved vertsinstitusjonen / egen søknad.

Det er også mulig at UiS-studenter som reiser ut kan konstruere innholdet i et utenlandsopphold som ikke bygger på et eksisterende institusjonssamarbeid. Dette opplegget skal i så fall godkjennes av instituttledelsen, og finansieres av den enkelte student.

Innreisende studenter får tildelt en veileder på UiS, som følger opp arbeidet under utenlandsoppholdet. Det er ønskelig at studenter fra UiS som reiser til en annen institusjon får tildelt en veileder fra vertsinstitusjonen.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto