Finansregnskap (BHO201)

Kurset gir en generell innføring i finansregnskap for hotell- og vertskapsnæringen. Alle bedrifter må utarbeide finansregnskap, og som leder av virksomhet innen hotell- og vertskapsnæringen vil analyse og vurdering av regnskapstall være en sentral del av arbeidsområdet.

Emnet presenterer blant annet tema som generell regnskapsføring og avslutning av regnskap, sentrale lover som regulerer regnskapet, kontantstrømanalyse, skatteproblematikk og analyse av regnskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BHO201

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Finansregnskap for vertskapsnæringen gir en innføring i bedrifters finansregnskap.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene skal ha

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om grunnleggende bokføring.
 • Ha kunnskap om sentrale lover vedrørende regnskap
 • Ha kunnskap om utsatt skatt modellen
 • Ha kunnskap om kontantstrømanalyse
 • Ha kunnskap om analyse av regnskap

Ferdigheter:

 • Har ferdigheter i postering av økonomiske transaksjoner
 • Har ferdigheter i periodisering og avslutning av regnskap
 • Har ferdigheter i oppsett av kontantstrømanalysemodeller
 • Har ferdigheter i beregning av ulike forholdstall for analyse av regnskap

Generell kompetanse:

 • Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i finansregnskapet for hotell- og vertskapsnæringen.
 • Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.
 • Bruk av Excel i forbindelse med regnskapsrapportering og analyse av kontantstrøm

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlige eksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/10 3 Timer Bokstavkarakterer - 1), Godkjent kalkulator,
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer - 2), Godkjent kalkulator,

1) Notater på egen PC: Maks 3 Excel maler (egne forhåndsutfylte), og egne notater i en Word-fil som kun inneholder tekst og eller tabeller, ikke bilder eller utklipp.
2) Notater på egen PC*

Håndskrevne notater eller bøker er ikke godkjent hjelpemiddel.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jinghua Xie

Emneansvarlig:

Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap for hotell og reiseliv (BHO280_2) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto