Hopp til hovedinnhold

Bioteknologi BIO210

Faget omhandler teorien bak kloning, genoverføring og genregulering. Videre presenteres utvalgte biologiske/biokjemiske analysemetoder, hydroponisk dyrkning av planter, sterilteknikk og dyrking i celle/vevs kultur. Planter som kilde for medisinske stoffer og molekylært landbruk presenteres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO210

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Studenten vil kunne preparere løsninger, arbeide sterilt og dyrke biologisk materiale in vitro. Studenten vil kunne måle enkelte enzymaktiviteter, og isolere DNA og kjøre PCR.  Studenten vil ha innblikk i metoder for genoverføring og biologisk produksjon av stoffer.
Innhold
Forelesningene omhandler generell innføring i moderne bioteknologi og genomet med oppbygging og ekspresjon av gener, hydroponisk (plante-) dyrkning, celle/vevskultur, kort om planters respons til lys og andre miljøfaktorer, molekylært landbruk. I tillegg er det et praktisk laboratoriekurs for å lære sterilteknikk og analysemetoder.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BIO100 Cellebiologi, KJE200 Organisk kjemi 1

BIO100 Cellebiologi

KJE200Organisk kjemi

Kurset bør tas samtidig eller etter kurs i biokjemi (BIO200).

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Laboratoriekurs med obligatorisk innlevering av rapporter
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Cathrine Lillo
Faglærer: Cathrine Lillo
Ansvarlig laboratorieøvelser: Dugassa Nemie-Feyissa
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
2 timer forelesning og 4 timer laboratorieundervisning per uke i 12 og 7 uker. 
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Biokjemi og bioteknologi (BIK110) 10
Bioteknologi (BBI160) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto