Bioteknologi (BIO210)

Emnet omhandler teorien bak kloning, genoverføring og genregulering. Videre presenteres utvalgte biologiske/biokjemiske analysemetoder, hydroponisk dyrkning av planter, sterilteknikk og dyrking i celle/vevs kultur. Planter som kilde for medisinske stoffer og molekylært landbruk presenteres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Forelesningene omhandler generell innføring i moderne bioteknologi og genomet med oppbygging og ekspresjon av gener, hydroponisk (plante-) dyrkning, celle/vevskultur, kort om planters (eller andre modellorganismer) respons til lys og andre miljøfaktorer, molekylært landbruk. I tillegg er det et praktisk laboratoriekurs for å lære sterilteknikk og analysemetoder.

Læringsutbytte

Studenten vil kunne preparere løsninger, arbeide sterilt og dyrke biologisk materiale in vitro. Studenten vil kunne måle enkelte enzymaktiviteter, og isolere DNA og kjøre PCR. Studenten vil ha innblikk i metoder for genoverføring, biologisk produksjon av stoffer og bruk av modellorganismer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, KJE200 Organisk kjemi 1
Emnet bør tas samtidig eller etter emne i biokjemi (BIO200).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriekurs med obligatorisk innlevering av rapporter

Elektronisk HMS-kurs må være bestått før lab tilgang.

Obligatorisk laboratoriekurs med innlevering av rapporter:

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Dugassa Nemie-Feyissa

Emneansvarlig:

Federico Fenaroli

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

2 timer forelesning og 4 timer laboratorieundervisning per uke i 12 og 7 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Biokjemi og bioteknologi (BIK110_2) 10
Bioteknologi (BBI160_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto