Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitskapleg forsking, innovasjon og utdanning.

Published Endret
Fakta
Tilsette

116

Studentar

270

Kjemi og miljø bachelor, forklart av John-Sigvard Njau.

Om institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi

Instituttet er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, og har tre hovudoppdrag: forsking, innovasjon og utdanning. 

Forsking ved instituttet blir fordelt på eit vidt spekter av fagområde frå syntetisk kjemi til molekylærbiologi. Instituttet sitt mål er å vere ein partner i regional, nasjonal og internasjonal forsking, og vi har fasilitetar med topp moderne utstyr for tverrfaglege forskingssamarbeid. 

Innovasjon er ein nøkkel i tekniske fag. Ved instituttet strever vi mot nye måtar å tenkje på, utvikling av nye metodar og halde oss oppdatert på aktuell forsking innan interessefelta våre. 

Utdanning er ein hjørnestein i samfunnet. I forsking og i livet er vankunne ikkje ein dyd. Instituttet har som mål å gi fyrsteklasses utdanning frå grunnfag til forskarutdanning. Vi er også involverte i offentlege aktivitetar for forskingsformidling, der vi informerer ålmenta om kjemi, miljø, biologi og forskings og- utdanningsområda våre. 

Studietilbod

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) tilbyr fire studieprogram (sjå tilbod under). Våre studentar kan velje mellom eit breitt utval naturvitskaplege emne. I tillegg tilbyr vi ph.d.-program i kjemi og biovitskap.

Bachelor i biologisk kjemi

Biologisk kjemi handlar om helse, mat og miljø.

Bachelor i kjemi og miljø

Vil du bli miljøingeniør eller berekraftig kjemikar?

Biologisk kjemi – master

Ønsker du å forstå biokjemiske prosessar i levande organismer?

Miljøteknologi master

Vil du beskytte miljøet og utvikle den grøne framtida?

Ph.d.-program

Kjemi og biovitskap

Forsking i kjemi, biologiske vitskapar og milkjøteknologi

Planeten vår står overfor mange utfordringar som må taklast gjennom tverrfagleg samarbeid. Ved Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi forskar vi på helsa til menneske, dyr, planter og miljøet.

Kjemistudenter gjør forsøk i laboratorium.

Les meir om forskinga ved Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM).

Forskingsgrupper:

  • Cellulær metabolisme og døgnsystemer 
  • Metabolsk fleksibilitet i cellesystemer 
  • Porøse materialar - kjemi, karakterisering og bruk 
  • Protein fosfataser og signalering 
  • Økotoksikologi og miljøovervaking 
  • ÅNDE - Biogenese av fotoautotrofi
  • Molekylær parasittologi og mitokondriell biokjemi
  • Organisk kjemi
  • Grøn og berekraftig kjemi

Les meir om instituttet

Kontakt oss

Kontorsjef
51832975
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Førstekonsulent
51832125
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Kven og kor?
Adresse

Kjølv Egelands hus, C-blokk (2. etg) Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Generelle henvendelser

post-tn@uis.no

Nytt frå instituttet

Hvordan omstiller oljebyene seg?

Carlos Eduardo Lopes da Silva har sammenlignet de to oljebyene Stavanger og Macae i Brasil.

På studietur i den digitale verkstaden

Lærarar frå Kroatia tok turen til Universitetet i Stavanger for å læra meir om korleis me jobbar med teknologi i utdanni...

– Jobb med vann!

Mulighetene er mange for de som studerer miljøteknologi. Denne uken fikk kjemi- og miljøstudenter besøk av Norsk Vann. D...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Kan blåbær forebygge demens?

Å drikke juice med mye antioksidanter, for eksempel fra blåbær, kan være gunstig for å forebygge demens. Ny forskning ve...

Ny forskning kan forlenge livet til kreftpasienter

Professor Oddmund Nordgård ved UiS og Stavanger universitetssjukehus har undersøkt blodet til pasienter med kreft i buks...

Studenter testet ny eksamensform

Fire intensive eksamensøkter i stedet for én stor slutteksamen har gitt gode resultater i biokjemiklassen til postdoktor...

Kartlegging av miljøfarer på havbunnen

Steinar Sanni er med i et nytt prosjekt som skal undersøke mulige miljøfarer og -risiko ved utvinning av marine minerale...

Skal finne løsninger for pasienter med kroniske tarmsykdommer

Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fått støtte til et nytt forskningsprosjekt o...

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen 2050. UiS-forskere vil...

Janssen vant SUS' forskningspris

Professor i biomedisin, Emiel Janssen, er kåret til beste forsker ved Stavanger universitetssjukehus.

Hva betyr tarmbakterier for helsen din?

Kan bakteriene i tarmen gi oss bedre kreftbehandling? Dette er ett av de viktigste spørsmålene i et nytt forskningssamar...

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre mutasjoner som kan gi k...

Ph.d. - program i Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretninge...

Kropp, droner og purpursnegler på Science Camp

Søstrene Olivia (16) og Runa Djuve (14) har eksperimentert med is, grisekropper, jernalderkjemi og droner på sommerens S...

Har analysert mynter fra vikingtiden

Mats og Ingrid har analysert mynter fra vikingtiden som en del av bacheloroppgaven i kjemi. Oppgavene er et samarbeid me...

Professor-idé ble innovasjon for industrien

For sju år siden ble professor Malcolm Kellands forskning til spin-off-bedriften Eco Inhibitors. I 2019 ble selskapet so...

Hvorfor blir fisken skadet av oljesøl?

En gruppe kjemistudenter ved Universitetet i Stavanger jobber med å finne ut hvilke stoffer fra oljesøl som er mest gift...