Hopp til hovedinnhold

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitskapleg forsking, innovasjon og utdanning.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

116

Studentar

270

Kjemi og miljø bachelor, forklart av John-Sigvard Njau

Studier

Bachelor i biologisk kjemi

Biologisk kjemi handlar om helse, mat og miljø.

Bachelor i kjemi og miljø

Vil du bli miljøingeniør eller berekraftig kjemikar?

Biologisk kjemi – master

Ønsker du å forstå biokjemiske prosessar i levande organismer?

Miljøteknologi master

Vil du beskytte miljøet og utvikle den grøne framtida?

studier

Studietilbod

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) tilbyr fire studieprogram (sjå over). Våre studentar kan velje mellom eit breitt utval naturvitskaplege emne. I tillegg tilbyr vi ph.d.-program i kjemi og biovitskap.

Illustrasjonsfoto av molekylstruktur

Lektorutdanning for trinn 8–13 i realfag

Ulike kombinasjonar av matematikk-, fysikk- og kjemiemne kan kombinerast til ei lektorutdanning i realfag, med integrert didaktikk og pedagogikk. Er du nysgjerrig og interessert i korleis alt heng saman? Liker du å formidle? Då kan lektorutdanninga vere noko for deg.

Ph.d. Kjemi og biovitenskap

Doktorgradsstudiet i kjemi og biovitskap danner basis for utdanning av kandidatar til fleire viktige næringsklynger i regionen og i Noreg: miljø, landbruk/mat, helsesektoren samt olje- og kjemikalierelatert industri. 

Forsking i kjemi, miljø og biologiske vitskapar 

Planeten vår står overfor mange utfordringar som må taklast gjennom tverrfagleg samarbeid. Ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi forskar vi på helsa til menneske, dyr, planter og miljøet.

Kjemistudenter gjør forsøk i laboratorium.

Les meir om forskinga ved Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM).

Forskingsgrupper:

  • Cellulær metabolisme og døgnsystemer 
  • Metabolsk fleksibilitet i cellesystemer 
  • Porøse materialar - kjemi, karakterisering og bruk 
  • Protein fosfataser og signalering 
  • Økotoksikologi og miljøovervaking 
  • ÅNDE - Biogenese av fotoautotrofi
  • Molekylær parasittologi og mitokondriell biokjemi
  • Organisk kjemi
  • Grøn og berekraftig kjemi

Om institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Instituttet er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Instituttet har tre hovudoppdrag: forsking, innovasjon og utdanning. 

Forsking ved instituttet blir fordelt på eit vidt spekter av fagområde frå syntetisk kjemi til molekylærbiologi. Instituttet sitt mål er å vere ein partner i regional, nasjonal og internasjonal forsking, og vi har fasilitetar med topp moderne utstyr for tverrfaglege forskingssamarbeid. 

Innovasjon er ein nøkkel i tekniske fag. Ved instituttet strever vi mot nye måtar å tenkje på, utvikling av nye metodar og halde oss oppdatert på aktuell forsking innan interessefelta våre. 

Utdanning er ein hjørnestein i samfunnet. I forsking og i livet er vankunne ikkje ein dyd. Instituttet har som mål å gi fyrsteklasses utdanning frå grunnfag til forskarutdanning. Vi er også involverte i offentlege aktivitetar for forskingsformidling, der vi informerer ålmenta om kjemi, miljø, biologi og forskings og- utdanningsområda våre. 

Nytt frå instituttet

Janssen vant SUS' forskningspris

Professor i biomedisin, Emiel Janssen, er kåret til beste forsker ved Stavanger universitetssjukehus.

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre mutasjoner som kan gi k...

Ph.d. - program i Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretninge...

Kropp, droner og purpursnegler på Science Camp

Søstrene Olivia (16) og Runa Djuve (14) har eksperimentert med is, grisekropper, jernalderkjemi og droner på sommerens S...

Har analysert mynter fra vikingtiden

Mats og Ingrid har analysert mynter fra vikingtiden som en del av bacheloroppgaven i kjemi. Oppgavene er et samarbeid me...

Professor-idé ble innovasjon for industrien

For sju år siden ble professor Malcolm Kellands forskning til spin-off-bedriften Eco Inhibitors. I 2019 ble selskapet so...

Hvorfor blir fisken skadet av oljesøl?

En gruppe kjemistudenter ved Universitetet i Stavanger jobber med å finne ut hvilke stoffer fra oljesøl som er mest gift...

Kontakt oss

51833137
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TNKontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent
51832975
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TN
Kontorsjef
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Instituttleder
Kven og kor?
Adresse

Kjølv Egelands hus, C-blokk (2. etg) Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Generelle henvendelser

post-tn@uis.no

Om oss

51832975
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TN
Kontorsjef
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Instituttleder