Immunologi (BIO250)

Emnet gir en innføring i det innate (medfødte) og adaptive (ervervede) immunsystemet, med hovedvekt på menneskets immunsystem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO250

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet starter med en oversikt over immunsystemets oppbygning og funksjon. Det gis en forklaring av komplementsystemet og celler i det innate immunforsvaret, etterfulgt av en beskrivelse av B- og T-celleimmunitet (herunder immunologisk hukommelse og toleranse). Deretter beskrives forskjeller mellom slimhinneimmunitet og systemisk immunitet. Til slutt illustreres viktige kliniske aspekter, inkludert autoimmunitet, atopi og immunsvikt, samt immunmodulerende behandling i form av vaksiner, samt immunsupprimerende og immunstimulerende medikamenter.

Læringsutbytte

  • Forstå oppbygningen og hovedfunksjonene til immunsystemet
  • Forstå viktige forskjeller mellom det innate og det adaptive immunsystemet
  • Kjenne til funksjonene til innate immunceller og komplementsystemet
  • Kjenne til prinsippene bak produksjon av lymfocyttreseptorer, lymfocyttaktivering og klonseleksjon
  • Kjenne til funksjonene til B- og T-celler
  • Kjenne til hvordan immunsystemet samarbeider om å bekjempe en infeksjon
  • Ha innledende kunnskap om prinsipper for immunmodulering, herunder vaksiner, immunsupprimerende medikamenter og immunstimulerende medikamenter

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, BIO110 Anatomi og fysiologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er digital og består av flervalgsoppgaver.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jens Vikse

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjonsgrupper til sammen 4 t/uke.

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biologisk kjemi - master i realfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto