Hopp til hovedinnhold

Sykdomslære BIO300

I kurset vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke, eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, gastro-intestinal trakt, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO300

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Studenter vil få kunnskaper om grunnleggende mekanismer som forårsaker patologiske forandringer og eventuelt senere kliniske symptomer. Hva gjør at vi blir syke og hvilke prosesser spiller en viktig rolle i sykdomsprosessen. Hvordan reagere celler på stress, skade og andre eksterne forandringer (mat, forurensing, mikrober).
Innhold
I kurset vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BIO100 Cellebiologi, BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi, BIO200 Biokjemi, BIO220 Mikrobiologi, BIO230 Molekylærgenetikk og bioinformatikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk presentasjon
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Emiel Janssen
Faglærer: Emiel Janssen
Faglærer: Kristin Jonsdottir
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Hanne Røland Hagland
Arbeidsformer
4 timer forelesning per uke på SUS, noen forelesninger på avdeling for patologi (se på organer og i mikroskop); i tillegg skal studentene gir en obligatorisk forelesning (5 minuter). 
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto