Sykdomslære (BIO300)

Sykdomslære omhandler hvilke prosesser/signalveier som er involvert når vi føler oss syke, eller gjør at patologiske forandringer opptrer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO300

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. januar for vårsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

I emnet vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.

Læringsutbytte

  • Forstå hvordan celler reagerer mot endring i nærmiljøet
  • Forstå årsak, utviklingen, morfologien og kliniske betydning av endringer i kroppen/vev og celler
  • Lære å forstå og gjenkjenne sykdommer i hjerte, lunge, spyttkjertel, fordøyelses systemet, og nervesystemet
  • Forstå hvordan omgivelses faktorer og næring kan forårsake sykdommer
  • Lære mer om biologien bak kreft utviklingen
  • Gjenkjenne celleforandringer både makroskopisk og mikroskopisk

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, BIO110 Anatomi og fysiologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er digital.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk presentasjon
Studenten skal gi en obligatorisk presentasjon (5 minutter). Denne må være godkjent for at studenten skal få adgang til eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Emiel Janssen

Faglærer:

Emiel Janssen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Studieprogramleder:

Cathrine Lillo

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke på SUS, noen forelesninger på avdeling for patologi (se på organer og i mikroskop).

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Biologisk kjemi - master i realfag
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto