Videregående cellebiologi (BIO515)

Avansert cellebiologi dekker forståelsen av hvordan celler opererer og samarbeider i flercellede organismer. Faget dekker ulike cellefenomener som cellesingalisering og celletransport, samt hvordan celler vokser og beveger seg. Faget undervises i en "flipped classroom" modell, der en fokuserer på forståelse av pensum og gruppearbeid i timene en har felles. Eksperimentelle teknikker som vanligvis brukes for å studere humane celler vil bli utforsket, og kurset inneholder også en praktisk labb med fokus på humane celleteknikker.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO515

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. januar for vårsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Celler er små med bare en tynn membran som beskytter dem mot omgivelsene, men sammen danner de komplekse konstruksjoner som en menneskekropp. De fleste celler i flercellede organismer er organisert i samlinger kalt vev der de "samarbeider" om en funksjon, som vi kan se som ulike organer. I dette emnet utforsker vi hvordan celler samhandler i komplekse strukturer som vev og er avhengige av ekstracellulær matriks og vaskulatur for å opprettholde funksjon. Kurset vil fokusere på hvordan dysfunksjon av cellene kan føre til sykdom, spesielt med fokus på kreft. Eksperimentelle teknikker som vanligvis brukes for å studere humane celler vil bli utforsket.

Læringsutbytte

  • Studentene vil ha god kunnskap om hierarkiet til celler i flercellede organismer og samspillet som eksisterer for å holde dem i vekst og overlevelse.
  • Studentene skal få spesialisert kunnskap om hvilke prosesser som kan dysreguleres til å forårsake sykdom og hvordan vi kan studere disse ved hjelp av ulike cellemodellsystemer.
  • Studentene vil tilegne seg ferdigheter i gjengivelse av vitenskapelig litteratur, lage og fremføre muntlige vitenskaplige presentasjoner for sine jevnaldrende og hvordan skrive en forskningsprosjekt søknad ved bruk av vitenskapelige skriveferdigheter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO200 Biokjemi
Cellebiologi på bachelornivå

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk gruppearbeid, Obligatorisk oppmøte

Emnet er avhengig av aktivt studentengasjement og inkluderer følgende obligatoriske elementer:

  • Bidrag til gruppearbeidet er obligatorisk. To ulike gruppeoppgaver skal presenteres og vurderes: godkjent / ikke godkjent. Godkjente oppgaver kreves for å kunne kvalifisere til skriftlig eksamen.
  • Planlagte undervisningstimer: Det kreves 80 % oppmøte for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Julie Nikolaisen

Arbeidsformer

Emnet vil bli undervist ved hjelp av "flipped-classroom" og blandet læring med fokus på studentengasjement og aktiv læring. Studentene skal jobbe i grupper gjennom de ulike temaene i de oppsatte undervisningstimene. Gruppeoppgavene vil bli presentert muntlig for resten av klassen om et gitt tema.

Det vil bli arrangert en praktisk laboratorieøvelse del der studentene får kjennskap til hvordan jobbe med humane cellekulturer og utføre eksperimenter på disse.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biologisk kjemi - master i realfag
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto