Hopp til hovedinnhold

Bioteknologiske arbeidsmetoder (BIO520)

Kurset gir en praktisk innføring i, PCR, isolering av plasmider, bruk av restriksjonsenzymer, transformasjon av E.coli, produksjon av rekombinant protein og sterilteknikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO520

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Kurset gir en teoretisk introduksjon med forelesninger og kollokvier der bakgrunn gjennomgås angående syntetisk biologi, flavonoider, og signaloverføring. Diverse forsvarsmekanismer mot bakterier og virus gjennomgås for å forstå hvilken betydning disse prosessene har i metoder som nyttes i bioteknologi. Kurset inneholder laboratorieundervisning der studentene benytter mutanter med over-ekspresjon av flavonoider, anvender sterilteknikk, kjører PCR, isolerer plasmid, og produserer rekombinant protein som påvises etter separasjon på gel og immunoblotting.
Læringsutbytte
Studenten vil beherske grunnleggende teknikker som PCR, transformasjon av bakterier, plasmidrensing, produksjon av rekombinant protein, rensing og påvisning av proteinproduktet immunologisk. Studenten skal lære sterilteknikk for dyrkning av frøplanter in vitro, og enkel ekstraksjon og spektrofotometrisk analysemetode for pigmenter. Studenten vil ha innblikk i signaloverføring (kinaser, fosfataser). Studenten har øvelse i vitenskapelig rapportering.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Biokjemi og cellebiologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Laboratorieøvelser, rapportskriving med obligatorisk innlevering av rapporter

Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for laboratorieøvingene. Studenter som ønsker å ta denne vurderingsdelen på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Gjennomføring av lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Cathrine Lillo
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Cathrine Lillo
Arbeidsformer
To timer forelesning/lab-gjennomgang i 12 uker og 6 timer laboratorieundervisning, rapportskriving i  6 uker. Obligatoriske arbeidskrav (innlevering, laboratorierapporter) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Bioteknologiske arbeidsmetoder (MOT380_1) 10
Åpent for
Biologisk kjemi, master i realfag Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto