Hopp til hovedinnhold

Protein biokjemi BIO580

Protein biokjemi er et av de raskest voksende områder innenfor de biologiske fagene i dag. Dette emnet omhandler proteiners struktur og funksjon og gir studenten trening i et utvalgt sett med laboratoriemetoder og teknikker i protein biokjemi. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO580

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Fokus er på struktur og funksjon til proteiner. Vitenskapelige konsepter og prinsipper for å undersøke proteiner og deres biokjemiske reaksjoner blir forklart og diskutert. Utviklinger og bruk av instrumenter og protokoller i hverdagen for daglig arbeid i et laboratorium er forklart og diskutert og tolking av data i et biokjemisk laboratorium blir undervist.
Læringsutbytte
  • Fokus er på struktur og funksjon til proteiner.
  • Vitenskapelige konsepter og prinsipper for å undersøke proteiner og deres biokjemiske reaksjoner blir forklart og diskutert.
  • Utviklinger og bruk av instrumenter og protokoller i hverdagen for daglig arbeid i et laboratorium er forklart og diskutert og tolking av data i et biokjemisk laboratorium blir undervist.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig prøve og mappeinnlevering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 4/5 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator
Mappeinnlevering 1/5 Bokstavkarakterer

Eksamen er en kombinasjon av flervalgs- og langsvarsoppgaver der en må anvende kunnskap. For å få tilgang til avsluttende eksamen, må studentene bestå den obligatoriske laboratoriet. Alle obligatoriske krav skal være gjennomført 3 uker før avsluttende eksamen.Det tilbys ikke omprøve på laboratorieoppgavene. Dersom en student ønsker å gjøre om lab, kan dette gjøres neste gang faget undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1 dag med labøvelser pr uke i totalt 7 uker. Obligatoriske arbeidsoppgaver og innleveringer må bli levert og endelige korreksjonskrav oppfyllt for dokumentasjon kan bli akseptert fra faglæreren innen en uke etter siste laboratoriumssarbeider er kompletert. Alle dokumentasjonsplikter må foreligger ferdigstillt for godkjenning innen tre uker før eksamensdato for at studenten kan delta i eksamen.

Laboratorieoppgaver skal fullføres på tidspunktene og i gruppene som er tildelt og publisert. Gyldig fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker skal snarest meldes til lærerpersonalet. Ved gyldig fravær kan det være mulig å gjennomføre laboppgavene på andre tidspunkter, der det er avtalt med lærerstaben. Dette er ikke en rettighet.

Fagperson(er)
Ansvarlig laboratorieøvelser: Julie Nikolaisen
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Ansvarlig laboratorieøvelser: Eli Drange Vee
Studieprogramleder: Cathrine Lillo
Arbeidsformer
Forelesninger 4t i uka, og en obligatorisk lab. 
Åpent for
Biologisk kjemi, master i realfag Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Protein biokjemi (BIO540) 10
Protein biokjemi (MBI140) 10
() 25
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto