Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i biologisk kjemi BIOBAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet. Samtidig gir bacheloroppgaven studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Oppgaven utføres normalt i siste semester av studiet.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIOBAC

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte: - Kan jobbe selvstendig i et kjemisk og molekylærbiologisk laboratorium - Kan beskrive en oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen kjemi og biologi - Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid og vitenskapelig rapportering - Kjenner til og kan begrunne arbeidsmetoder innen kjemi og molekylærbiologi - Kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid - Er klar over den etiske standarden som skal anvendes i forskning og rapportering.
Innhold
Bacheloroppgaver kan ha forskjellige former. De fleste oppgaver baserer seg på eksperimentelt arbeid, mens noen oppgaver kan være mer teoretiske. Kandidaten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Den praktiske delen av oppgaven gjennomføres i et av forskningslaboratoriene ved UiS, eller institutter i regionen som UiS samarbeider med, f.eks. Nofima, NORCE, SUS eller NIBIO. Mange oppgaver vil ligge innen området molekylærbiologi og biokjemi i mikroorganismer, planter, fisk eller mammalske celler.
Forkunnskapkrav
Viser til Regler for master- og bacheloroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 A - F Alle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på oppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4.Her er lenke til informasjon og regler om oppgaveskriving. (denne må oppdateres i henhold til nye nettsider).Trekkfrist er 1. april.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Cathrine Lillo
Faglærer: Bjørn Dørum
Faglærer: Mark van der Giezen
Faglærer: Astrid Elisabeth Mork-Jansson
Faglærer: Ann Kristin Vatland
Faglærer: Daniela Maria Pampanin
Faglærer: Oddmund Nordgård
Faglærer: Svein Bjelland
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Hanne Røland Hagland
Instituttleder: Gro Johnsen
Faglærer: Cathrine Lillo
Faglærer: Heinz Peter Ruoff
Arbeidsformer
Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Studenten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. For alle studenter gjelder at det skal være maksimalt 4 måneder fra uttak til innlevering.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto