Opplevelsesdesign (BRL103)

Dette emnet fokuserer på opplevelsesdesign i reiselivet. Gjennom teori, praktiske eksempler og case gir emnet innsikt i hvordan man desinger meningsfulle opplevelser i reiselivet. Studentene arbeider blant annet med et selvvalgt case gjennom gruppeoppgave. Ekskursjoner er også del av kursaktivitetene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRL103

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Dette emnet fokuserer på design av opplevelser i reiselivet med spesiell vekt på forskjellige opplevelsesprodusenter: lokale aktivitetsarrangører, små og store turoperatører, festivaler og events, samt styrte besøksattraksjoner. Gjennom teori, praktiske eksempler og bedriftsbesøk gir faget innføring i hva som kjennetegner meningsfulle opplevelser, og hvordan de forskjellige aktørene i reiselivet jobber med strategi, planlegging, og design av besøksopplevelser.

En viktig del av innholdet i emnet er å vise hvordan ulike måter å designe opplevelser på og ulike presentasjonsformer kan bidra til å skape en helhetlig opplevelseskvalitet. Forståelse for overordnet styring av opplevelseskvalitet og forholdet til destinasjonen har her betydning. Studenter arbeider blant annet med et selvvalgt case gjennom gruppeoppgave. Ekskursjoner der klassen besøker forskjellige opplevelsesprodusenter er også del av kursaktivitetene.

Læringsutbytte

 • Etter endt emne skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om hvordan en kan designe opplevelser i reiselivet gjennom arrangerte begivenheter, events, styrte besøksattraksjoner og digitale plattformer.
 • Ha innsikt i hvordan ulike presentasjonsformer kan brukes som virkemidler for å designe opplevelser.
 • Ha kunnskap om tematisering som faglig tilnærming, som virkemiddel og som praksis innen opplevelsesdesign.
 • Ha kunnskap om metoder som brukes i opplevelsesdesign, for eksempel blueprint, flowchart, kundereise, personas, interpretasjon, narrativer.
 • Ha innsikt i hvordan digitale opplevelser kan styrke reiselivsproduktet og bidra til bærekraft.

Ferdigheter

 • Kan anvende teoretisk kunnskap i analyse og planlegging av besøksopplevelser.
 • Kan planlegge og gjennomføre en systematisk og selvstendig analyse av en valgt opplevelsesdesigner.
 • Kan lage en skriftlig og muntlig fremstilling av analysens resultater.

Generell kompetanse

 • Ha en helhetlig forståelse av opplevelser som sentralt element i reiselivet særlig knyttet til destinasjoner.
 • Kjenne til aktuelle utviklingstrekk innen opplevelsesdesign, digitale opplevelser, attraksjonsutvikling, tematisering, interpretasjon.
 • Kan formidle kunnskap om de sentrale elementene i utvikling av opplevelser gjennom styrte besøksattraksjoner og events.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BRL140 Innføring i reiseliv

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen i gruppe 1/2 Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig skoleeksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Hjemmeeksamen kan skrives individuelt, eller i gruppe på inntil 3 studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Fagperson(er)

Faglærer:

Leif Selstad

Emneansvarlig:

Olga Gjerald

Instituttleder:

Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praktiske oppgaver, case, ekskursjoner og studentpresentasjoner

Praksis

Praksisrelaterte aktiviteter omfatter ekskursjoner til utvalgte reiselivsbedrifter og besøksattraksjoner som produserer opplevelser for besøkende. Reiselivsaktører og fagfolk vil bli invitert til å delta gjennom gjesteforelesninger og nettbaserte innlegg. Formidlingen i kurset er case-basert.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Attraksjonsutvikling og opplevelser (BRL270_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto