Tourism Theory in Practice (BRL385)

Emnet vil gi studentene mulighet til praktisk anvendelse av eksisterende reiselivslitteratur og kritisk  analysere bærekraften til et reisemål.  og å trekke på innsikt oppnådd av praktiske opplevelser på en bestemt turistdestinasjon. Videre skal studentene foreslå strategiske utviklingsretninger i tråd med ansvarlig reiselivspolitikk og retningslinjer.

Faget vil, gjennom en feltstudie, gi mulighet til å oppleve førstehånds, komplekse praksiser og prosesser som er involvert i planlegging og utvikling av turismedestinasjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRL385

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Reiselivet har vært en av verdens raskest voksende næringer som har ført til både utfordringer og muligheter for destinasjoner til å nå FNs bærekraftsmål. I dag påvirkes de fleste deler av samfunnet på en eller annen måte av reiselivet. Dette gjelder særlig destinasjonsforvaltning med hensyn til natur, samfunn, naturforvaltning, økonomi og lokalsamfunn.

Emnet gir en forståelse av reiselivssystemet med fokus på destinasjons- og interessentrelasjoner  gjennom  involvering av både forelesninger og en feltstudie. Målet er å gi studentene mulighet til å oppleve førstehånds, komplekse praksiser og prosesser som er involvert i planlegging og utvikling av en destinasjon. 

Målet med kurset er å engasjere studentene i praktisk anvendelse av eksisterende reiselivsteori i et utviklingsprosjekt på en destinasjon. Studentene forventes å ta i bruk en kritisk tilnærming til å analysere destinasjonens bærekraft og å trekke på innsikt oppnådd av de praktiske opplevelsene på destinasjonen. Dermed foreslå strategiske utviklingsretninger i tråd med ansvarlig destinasjonsledelse, så som politikk/retningslinjer.

Læringsutbytte

Læringsutbyttene i dette kurset er som følger:

Kunnskap

 • Lære og forstå teorier om bærekraftig reisemålsutvikling, ansvarlig destinasjonsledelse samt ansvarlige markedsførings- og planleggingsstrategier.
 • Sammenligne og kontrastere mellom teori og praksis ved å identifisere praktiske problemstillinger knyttet til en bestemt destinasjon og å foreslå og begrunne tilnærminger til fremtidig bærekraftig utvikling av reisemål.
 • Identifisere og diskutere bærekraften på en destinasjon og de sammenhengende miljømessige, økonomiske og sosiokulturelle konsekvensene av reiselivet.

Ferdigheter:

 • Foreslå strategiske føringer for bærekraftig og ansvarlig reiselivsplanlegging og utvikling.
 • Utvikle praktiske ferdigheter i å samle inn og analysere primære og sekundære data og formelt presentere sine funn.
 • Kritisk vurdere ringvirkningene av reiselivsutviklingen på en destinasjon.

Generell kompetanse:

 • Kunne reflektere over reiselivets rolle i samfunnet og hvordan FNs bærekraftsmål (11, 12, 15, 17) kan oppnås.
 • Identifisere sentrale interessenter innen reiselivsvirksomheter og politikk og deres interaksjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BHO140 Introduksjon til hotelledelse, BRL140 Innføring i reiseliv

Eksamen / vurdering

Presentasjon av gruppeoppgave og Individuell skriftlig oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon av gruppeprosjekt 1/2 Bokstavkarakterer
Individuell skriftlig oppgave 1/2 Bokstavkarakterer

Vurderingen for denne modulen består av:a) innlevering av obligatorisk skriftlig gruppeprosjektbeskrivelse (godkjent for å kvalifisere for deltakelse på ekskursjon); Karakter godkjent/ikke godkjent.b) innlevering og presentasjon av gruppeprosjekt basert på feltarbeid (podcast/video).c) innlevering av et individuelt skriftlig refleksivt essay 3000 ord.Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) må studenten ta emnet på nytt neste gang emnet går.Formativ tilbakemelding:Studentene får tilbakemelding gjennom hele semesteret via ansikt-til-ansikt undervisning som vil støtte dem til å fullføre vurderingene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse av gruppeoppgaven
 • Gruppeprosjektbeskrivelse kreves for å delta på ekskursjonen.
 • Felttur over 5 dager er obligatorisk. Kostnadene for overnatting dekkes av skolen. Kostnadene for transport til destinasjonen og mat må organiseres og betales av studenter.
 • 80% oppmøte på forelsninger er obligatorisk.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Trude Furunes

Arbeidsformer

 • Et antall hovedforelesningssesjoner vil bli holdt før feltturen for å etablere teoretisk bakgrunn og orientere studenter om emnets mål, struktur og vurdering og destinasjonskarakteristikker.
  • Bærekraft og destinasjonsutvikling
  • Destinasjonsutfordringer (markedsføring og ledelse)
  • Introduksjon til destinasjonen og dens nåværende utfordringer
 • Obligatorisk studentgruppe innlevering av prosjektbeskrivelse.
 • Gjesteforelesninger under feltstudie med lokale reiselivsaktører på destinasjonen og dess aktuelle utfordringer. 
 • Debriefing/tilbakemeldingsøkt(er) etter feltturen.
 • Det vil også bli gitt nettbasert læringsstøtte og elektroniske ressurser.

Dette emnet har adgangsbegrensning: Maksimalt 20 studenter. Hvis påmelding er større enn antall ledige plasser, vil det bli prioritert basert på 1) reiselivsfaglig retning, 2) studieprogresjon og 3) karaktergjennomsnitt. 

Åpent for

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto