Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

Emnet introduserer 2D og 3D dataassistert konstruksjon (DAK) tegning for byggebransjen og planleggingsfag.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG100

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet vil legge grunnlag for byggingeniørers bruk av tekniske tegninger ved å gi undervisning i tegningsforståelse og bruk av databaserte tegneprogrammer.

Læringsutbytte

  • Kjenner prinsipper og standarder for tekniske tegninger i byggebransjen.
  • Være kjent med grensesnitt og funksjoner i DAK programmene.
  • Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
  • Behersker grunnleggende bruk av tegneprogrammene
  • Kunne prosjektere en enkel bygning ved hjelp av dataverktøy og presentere profesjonelle, tydelige og tiltalende tegninger.
  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Evalueringen består av en enkel prosjektoppgave utviklet individuelt som teller 100% av endelig karakter. En rekke obligatoriske innleveringer må være gjennomført og godkjent før studenten kan levere prosjektoppgaven.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer/øvinger
Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få lov til å levere prosjektoppgaven.

Fagperson(er)

Faglærer:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 6 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske oppgaver og obligatorisk innlevering av prosjektmappe.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto