Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eitt av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

96

Studentar

900

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, D-blokk (4. etg), Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Byutvikling og urban design er eitt av fagfelta vi jobber med på instituttet.

Om institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Instituttet har mellom anna ei eiga faggruppe for risikostyring og samfunnssikkerhet og ei for sustainable urban development, planning and design.

Studietilbod

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging har ei rekkje masterstudium innanfor svært aktuelle område.

Studenter sitter ved laptoper i et klasserom.

I tillegg har instituttet ansvar for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringar i byplanlegging og i teknisk planlegging. Og det er mogleg å ta doktorgradsstudiet i risikostyring og samfunnssikkerheit ved instituttet. 

3-årig bachelor 

Bachelor i bygg

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP) har ansvaret for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringar i byplanlegging og infrastruktur. 

Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerheit

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

5-årig master 

Eit femårig masterprogram er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) etterfulgt av påbygging til 2-årig master.  

Femårig masterstudie i industriell økonomi er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) og teknisk/økonomisk påbygging til master i teknologi/sivilingeniør (siste to år). Studiet er ein unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdanning. 

2-årig master 

Har du ein bachelorgrad frå før er du velkommen til å bygge på med to år til ein mastergrad innan:  

Studiet gjev ein brei presentasjon av korleis tryggleiks- og beredskapshensyn kan bli ivaretatt i samfunnet. Masterprogrammet har to spesialiseringar: Teknisk og samfunnsfagleg.  

Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer økonomi- og leiingsfag med ei ingeniørfagleg fordjuping. 

Masterprogrammet i byplanlegging kvalifiserer deg til å planleggja og utforma framtida sine byar. 

Masterprogrammet i Risk Analysis gjer deg til ein høgt kvalifisert ekspert på vitskap og anvendelse av risikoanalyse, politikk og styring. 

Ph.d i risikostyring og samfunnssikkerhet

Doktorgradsprogrammet gjev høve til å tilnærma seg området frå ulike utgangspunkt, og både tekniske, økonomiske, finansielle og samfunnsvitskaplege tilnærmingar er innlemma i programmet. 

Forsking ved ISØP

Vårt institutt er eit av dei mest forskingstunge i Noreg.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2020 blei opna av rektor Klaus Mohn

Dei tilsette ved instituttet har høg fagleg kompetanse. Halvparten av dei vitskapleg tilsette er professorar. Instituttet har mange stipendiatar. 

Pågåande forsking innan fem forskingsrområde:

 • risikoanalyse og -styring
 • industriell økonomi  
 • matøkonomi: produksjon, verdikjeder, marknader 
 • Byplanlegging 
 • samfunnstryggleik 

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Les meir

Kontakt oss

Instituttleder
51832191
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Instituttråd ved Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Faste medlemmer:

 • Roger Flage
 • Lillian Katarina Stene
 • Sigbjørn Landazuri Tveteraas
 • Kristin Lien, Norges Arktiske Universitet
 • Linda Therese Aasgaard Johnsen, tidl. Universitetet i Oslo

Vararepresentanter:

 • Jon Tømmerås Selvik
 • Ari Krisna Mawira Tarigan
 • Harald Nils Røstvik
 • Tegg Westbrook
 • Henrik Kvadsheim
 • Kristi Løne
 • Sabrina Ebenhoch

Aktuelt frå instituttet

Siv (26) er nyutdanna frå populært studium – klar for jobb i Tolletaten

Det aller første kullet med studentar frå toll, vareførsel og grensekontroll er no uteksaminerte frå Universitetet i Sta...

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

– Mer relevant enn noen gang

Nesten 400 deltok når 20-årsjubilanten Samfunnssikkerhetskonferansen ble arrangert på Universitetet i Stavanger.

20 år med samfunnssikkerhet

Nye utfordringer, nye kriser. Mye har endret seg innen samfunnssikkerhetsfaget de siste 20 årene, men mange av utfordrin...

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Røstvik i BBC-dokumentar

Samarbeidet mellom UiS-professor Harald N. Røstvik og a-ha-vokalist Morten Harket har blitt til en dokumentar om Norges ...

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Samfunnssikkerhetskonferansen oppsummert

Over 200 deltagere fikk med seg det siste innen samfunnssikkerhetsforskning da Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 ble ar...

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

ROADMAP – beste praksis for risikostyring og krisehåndtering

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer – eller ikke fungerer – sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...