Hopp til hovedinnhold

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

96

Studentar

900

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, D-blokk (4. etg), Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Illustrasjon av byutvikling og urban design.

Om institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Instituttet har blant anna ei eiga faggruppe for risikostyring og samfunnssikkerhet og ei for Sustainable urban development, planning and design.

Kontakt oss

Instituttleder
51832191
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Kontorsjef
51832928
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN
Førstekonsulent
51831444
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Instituttråd ved Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Faste medlemmer

Roger Flage

Lillian Katarina Stene

Sigbjørn Landazuri Tveteraas

Inghild Marie Mjelva

Kristin Lien, Norges Arktiske Universitet

Linda Therese Aasgaard Johnsen, tidl. Universitetet i Oslo

Vararepresentanter

Jon Tømmerås Selvik

Ari Krisna Mawira Tarigan

Harald Nils Røstvik

Tegg Westbrook

Henrik Kvadsheim

Kristi Løne

Sabrina Ebenhoch

Studietilbod

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging har ei rekke masterstudium innanfor svært aktuelle område. I tillegg har instituttet ansvar for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringar i byutvikling og urban design og i teknisk planlegging. Og det er mogleg å ta doktorgradsstudiet i risikostyring og samfunnssikkerheit ved instituttet. 

3-årig bachelor 

Bachelor i bygg 

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP) har ansvaret for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringar i byplanlegging og i teknisk planlegging. 

Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerheit

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

5-årig master 

Eit femårig masterprogram er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) etterfulgt av påbygging til 2-årig master.  

Femårig masterstudie i industriell økonomi er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) og teknisk/økonomisk påbygging til master i teknologi/sivilingeniør (siste to år). Studiet er ein unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdanning. 

Mastergradsstudiet i byplanlegging er ein kombinasjon av bachelorgrad i byggingeniør dei første tre åra og mastergrad i byutvikling dei siste to åra. Studiet gjev deg høve til å jobba med relevante problemstillingar knyte til det lokale nærmiljøet. 

2-årig master 

Har du ein bachelorgrad frå før er du velkommen til å bygge på med to år til ein mastergrad innan:  

Studiet gjev ein brei presentasjon av korleis tryggleiks- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Masterprogrammet har to spesialiseringar: Teknisk og samfunnsfagleg.  

På masterstudiet i risikostyring lærer du å analysera, skildra og kommunisera risiko. Du får kunnskap om korleis risiko kan styrast slik at ein får ønska balanse mellom verdiskaping og gevinst på den ein sida, og fare for tap, ulukker og skadar på den andre sida. 

Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer økonomi- og ledelsesfag med ein ingeniørfaglig fordyping. 

Masterprogrammet i byplanlegging kvalifiserer deg til å planleggja og utforma framtida sine byar. 

Masterprogrammet i Risk analysis and governance gjer deg til ein høgt kvalifisert ekspert på vitskap og anvendelse av risikoanalyse, politikk og styring. 

Ph.d i risikostyring og samfunnssikkerhet

Doktorgradsprogrammet gjev høve til å tilnærma seg området frå ulike utgangspunkt, og både tekniske, økonomiske, finansielle og samfunnsvitskaplege tilnærmingar er innlemma i programmet. 

Forsking ved ISØP

Dei tilsette ved instituttet har høg fagleg kompetanse. Halvparten av dei vitskapleg tilsette er professorar. Instituttet har mange stipendiatar. 

Pågåande forsking innan fem forskingsrområde:

  • risikoanalyse og -styring
  • industriell økonomi  
  • matøkonomi: produksjon, verdikjeder, marknader 
  • Byplanlegging 
  • samfunnstryggleik 

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Aktuelt frå instituttet

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset har kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Noen av dem som vet mest om samfunnssikkerhet, risiko ...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

RISKSEC 2.0

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...