Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

Prosjekt-basert emne i byutvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet er et prosjektemne i byutvikling og urban design, og kan velges med forskjellige fordypningstema. Emnet omfatter intensivt arbeid med å undersøke, utrede og formgi byområder av forskjellige skala, avhengig av valgt tema. Emnet har til formål å gi studentern mulighet til å fordype seg i problemstillinger i forhold til bygninger, byrom, byer og regioner.

Mulige tema for fordypning kan være, men er ikke begrenset til

 • Urban Open Spaces
 • Norwegian Wood
 • Internasjonalt byutviklingsprosjekt (f.eks. byer i andre land)

Fordypning og oppgaven er avhengig av veilederens tilgjengelighet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) ha

 • kunnskap om grunnleggende prinsipper for analyse av urbane situasjoner (bygnings-, byrom-, by- og regionsnivå)
 • forståelse for steders kvaliteter, og hvordan omgivelser kan generere atmosfære/karakter
 • innsikt i grunnleggende brukerbehov
 • forståelse for utfordringer befolkningsendringer medfører for byggeskikk, bomiljø, transport, jordvern, samfunnssikkerhet, klima, osv.

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) kunne

 • utføre stedsanalyser i relevant skala for tema
 • kunne utvikle og sette seg inn i et gitt bygge- eller planprogram som grunnlag for prosjektering
 • anvende metoder for faglig kvalifisert ideutvikling for å organisere former og funksjoner
 • utarbeide balanserte areal- og transportplaner og evaluere planer på et strategisk nivå

Etter gjennomført kurs skal studenten (avhengig av valgt fordypning i forskjellig grad) ha generell kompetanse i

 • utvikling og gjennomføring av et gitt prosjekt/oppgave innen valgt tema
 • fordypning i et gitt tema
 • selvstendig utføring av teoretisk og kreativt faglig arbeid
 • presentasjon av byutviklings- eller urban design
 • prosjektering på en overbevisende måte ved hjelp av skisser/tegninger/illustrasjoner, tekst, fysisk/virtuell modell

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet, ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg
BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK), BYG105 Stedsforståelse og Byteori

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring i planlegging og formgiving i byskala.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Emnet består av arbeidet med prosjekter. Omfanget av prosjektarbeidet vil bli avklart med faglærer i oppstarten avhengig av valgt tema.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Prosjektarbeid og / eller teorisk arbeid med veiledning etter nærmere inngått avtale, individuelt eller i grupper. NB! Mulighet for veiledning må avtales med fagansvarlig før oppmelding i emnet!

Studentene må i avtale med læreren utvikle sin egen arbeidsplan i begynnelsen av semesteret. Denne planen skal ha flere faser, og i hver av dem bør det utvikles en form for rapport eller fremdrift av prosjektet som gjør det mulig å overvåke fremdriften. Samsvar med denne planen med minst 75% vil være nødvendig for at studenten skal levere den endelige rapporten.

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto