Hopp til hovedinnhold

Praksis / Studioarbeid 1 BYG270

Praksisarbeid / Utplassering


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG270

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:

Kunnskaper:

  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer.

Ferdigheter:

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte.

Generell kompetanse:

  • Selvstendighet i teoretisk og kreativt faglig arbeid.
Innhold
I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i et entreprenørfirma, et rådgivende konsulentkontor eller i det offentlige. Studenten må i utgangspunktet selv finne en arbeidsplass som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, blir utarbeidet en nærmere spesifisert plan for hvordan emnet rent praktisk skal gjennomføres og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil normalt skje på grunnlag av en rapport fra studenten, og det forutsettes at også innholdet i rapporten avtales før praksisperioden starter. Kravet til rapporten kan eksempelvis være at den inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis + dokumentasjon på utført arbeid + attesterte timelister, men dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.
Forkunnskapkrav
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg
Anbefalte forkunnskaper
Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid og framlegg 1/1 Bestått - Ikke bestått

Studenten skal levere en rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.   Innleveringene blir vurdert med Bestått eller ikke bestått.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ari Krisna Mawira Tarigan
Emneansvarlig: Ari Krisna Mawira Tarigan
Instituttleder: Tore Markeset
Faglærer: Hirpa Gelgele Lemu
Arbeidsformer
Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto