Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

Emnet gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av elastisk-plastisk oppførsel og prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Emnet dekker de teoremer og metoder i plastanalyse. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer. Emnet tar også for seg noen casestudier (kollisjon og fallende laster analyse) og gir samtidig introduksjon til retningslinjer for utilsiktet Limit State design.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG530

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Prinsipp for dimensjonering av konstruksjoner i brudd- og ulykkesgrensetilstanden. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer utsatt for tverrlast, uten og med aksiallast. Plastiske ledd. Grenseteoremer. Flyteleddteori for bjelker og rammer; flytelinjeteori for plater. Plastisk kapasitet av bolt- og sveiseforbindelser. Kapasitet av rørknutepunkt. Kapasitet av skadet tverrsnitt. Kollisjon, fallende laster. Globale analyser.

Læringsutbytte

Etter å ha avlagt eksamen i emnet skal studenten være grundig kjent med prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Med bakgrunn i dette skal studentene kunne anvende metoder for analyse og dimensjonering av konstruksjoner og konstruksjonselementer på land og til havs i brudd- og ulykkesgrensetilstanden under plastisk materialoppførsel.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
80% av de obligatoriske regneøvinger (totalt 5) må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 3 timer forelesning og 1 time regneøving pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Plastisk konstruksjonsanalyse (MOK200_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto