Hopp til hovedinnhold

Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av elastisk-plastisk oppførsel og prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Kurset dekker de teoremer og metoder i plastanalyse. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer. Kurset tar også for seg noen casestudier (kollisjon og fallende laster analyse) og gir samtidig introduksjon til retningslinjer for utilsiktet Limit State design.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG530

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Prinsipp for dimensjonering av konstruksjoner i brudd- og ulykkesgrensetilstanden. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer utsatt for tverrlast, uten og med aksiallast. Plastiske ledd. Grenseteoremer. Flyteleddteori for bjelker og rammer; flytelinjeteori for plater. Plastisk kapasitet av bolt- og sveiseforbindelser. Kapasitet av rørknutepunkt. Kapasitet av skadet tverrsnitt. Kollisjon, fallende laster. Globale analyser.
Læringsutbytte
Etter å ha avlagt eksamen i kurset skal studenten være grundig kjent med prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Med bakgrunn i dette skal studentene kunne anvende metoder for analyse og dimensjonering av konstruksjoner og konstruksjonselementer på land og til havs i brudd- og ulykkesgrensetilstanden under plastisk materialoppførsel.
Forkunnskapskrav
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Øvinger
80% av de obligatoriske regneøvinger (totalt 5) må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.
Fagperson(er)
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
I gjennomsnitt 3 timer forelesning og 1 time regneøving pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Plastisk konstruksjonsanalyse (MOK200_1) 5
Åpent for
Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto