Hopp til hovedinnhold

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

67

Studentar

600

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, E-blokk (2. etg), Kristine Bonnevies vei 22

Studer ved vårt institutt!

Om institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Instituttet har rundt 600 studentar, 20 doktorgradsstudentar, 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar og tre administrativt tilsette.

Kjølv Egelands hus på UiS Campus Ullandhaug

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde: 

  • Bygg- og konstruksjonsteknikk 
  • Maskin og materialteknologi 
  • Marin- og undervassteknologi 
  • Industriell teknologi og driftsleiing 

Vind til havs er også eit satsingsområde ved instituttet. Les meir her.

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.  

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi ved instituttet er internasjonale, og over halvparten av desse studentane er internasjonale. 

Kontakt oss

Instituttleiar
Instituttleder
51831197
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Kontorsjef
Kontorsjef
51832159
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN
Studiekoordinator
Førstekonsulent
51831968
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Forsking

Vi forskar på

Ansatte ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi forskar på desse områda.

Energi, miljø og samfunn, master
  1. Bygg- og konstruksjonsteknikk
  2. Maskin- og materialteknologi
  3. Marin- og undervassteknologi (engelske sider)
  4. Industriell teknologi og driftsleiing

Studietilbod

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi har eit variert studietilbod på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Alle studietilbod er knytt til eitt eller fleire av dei fire fagområda til IMBM.

3-årig bachelor 

Bachelor i Bygg, studieretning konstruksjonsteknikk

Bygningsingeniørar bidreg i utforminga av det meste du ser rundt deg, frå komplekse konstruksjonar til hus og industribygg. 

Bachelor i Maskin, studieretning konstruksjons- og materialteknikk 

Maskiningeniørar jobber i mange ulike bransjer, sidan mekaniske komponentar finst overalt: i hus, bilar, båtar, fabrikkar og oljeplattformar, i den minste delen på eit skateboard og i motoren på eit romfartøy. 

5-årig master 

Eit femårig masterprogram er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) etterfulgt av påbygging til 2-årig master.

Femårig master i Konstruksjoner og materialer 

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gjev deg ein tverrfagleg og etterspurd kompetanse som kvalifiserer deg for eit bredt spekter av verksemder i næringslivet. Du velgjer enten bygg- og offshorekonstruksjonar eller maskinkonstruksjonar. 

2-årig master 

Har du ein bachelorgrad frå før er du velkommen til å bygge på med to år til ein mastergrad innan:  

Toårig master i Marin- og offshoreteknologi 

Studiet byggjer på grunnleggjande matematiske emne og fokuserar i stor grad på fasthetslære, marinteknologi og marine operasjonar, og dynamisk konstruksjonsanalyse. Desse kjernefaga fyllest ut med spesialfag og leder til mastergrad i marin- og offshoreteknologi. 

Studentane har også tilbod om å ta ein dobbelgrad som UiS har i samarbeid med Gubkin State University i Russland - Master in Offshore Field Development. 

Toårig master i Konstruksjons- og maskinteknikk

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir kompetanse innanfor konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske system. Du velgjer fordyping i byggkonstruksjonar, offshorekonstruksjonar, maskinkonstruksjonar eller fornybar energi. 

Toårig master i Industriell teknologi og driftsleiing (Industrial Asset Management) 

Denne masteren gir deg ein tverrfagleg kompetanse som er etterspurd i både offentleg og privat sektor. Studiet fokuserar hovudsakleg på teknologi, drifts- og leiingsaspekter av komplekse tekniske system. 

Master i teknologi, offshore feltutvikling

Studiet kombinerer ulike ingeniørdisiplinar som offshore feltutvikling, miljøvennleg teknologiutvikling i arktiske strok samt undervasssteknologi. Dette er et dobbelt masterprogram i offshore feltutvikling mellom Universitet i Stavanger og Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moskva. Studentar som tas opp til dette programmet skal studera ved begge universiteta.

Ph.d. i offshoreteknologi 

Doktorgradsstudiet i offshoreteknologi har spesialiseringar innanfor:

Bygg- og offshorekonstruksjonar

Maskinteknikk og materialteknologi

Marin- og undervassteknologi

Industriell teknologi og driftsleiing

Aktuelt frå instituttet

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...