Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Published Endret
Fakta
Tilsette

67

Studentar

600

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, E-blokk (2. etg), Kristine Bonnevies vei 22

Studer ved vårt institutt!

Om institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Instituttet har rundt 600 studentar, 20 doktorgradsstudentar, 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar og tre administrativt tilsette.

Kjølv Egelands hus på UiS Campus Ullandhaug

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde: 

  • Bygg- og konstruksjonsteknikk 
  • Maskin og materialteknologi 
  • Marin- og undervassteknologi 
  • Industriell teknologi og driftsleiing 

Vind til havs er også eit satsingsområde ved instituttet. Les meir her.

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.  

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi ved instituttet er internasjonale, og over halvparten av desse studentane er internasjonale. 

Studietilbod

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi har eit variert studietilbod på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Alle studietilbod er knytt til eitt eller fleire av dei fire fagområda til IMBM.

3-årig bachelor 

Bygg, bachelor i ingeniørfag, studieretning konstruksjonsteknikk

Bygningsingeniørar bidreg i utforminga av det meste du ser rundt deg, frå komplekse konstruksjonar til hus og industribygg. 

Maskin, bachelor i ingeniørfag

Maskiningeniørar jobber i mange ulike bransjer, sidan mekaniske komponentar finst overalt: i hus, bilar, båtar, fabrikkar og oljeplattformar, i den minste delen på eit skateboard og i motoren på eit romfartøy. 
Maskin, y-vei, bachelor i ingeniørfag

2-årig master 

Har du ein bachelorgrad frå før er du velkommen til å bygge på med to år til ein mastergrad innan:  

Toårig master i Marin- og offshoreteknologi 

Studiet byggjer på grunnleggjande matematiske emne og fokuserar i stor grad på fasthetslære, marinteknologi og marine operasjonar, og dynamisk konstruksjonsanalyse.

Toårig master i Konstruksjons- og maskinteknikk

Masterstudiet i konstruksjons- og maskinteknikk gir kompetanse innanfor konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske system.

Toårig master i Industriell teknologi og driftsleiing (Industrial Asset Management) 

Denne masteren gir deg ein tverrfagleg kompetanse som er etterspurd i både offentleg og privat sektor. Studiet fokuserar hovudsakleg på teknologi, drifts- og leiingsaspekter av komplekse tekniske system. 

Ph.d. i offshoreteknologi 

Doktorgradsstudiet i offshoreteknologi har spesialiseringar innanfor:
Bygg- og offshorekonstruksjonar
Maskinteknikk og materialteknologi
Marin- og undervassteknologi
Industriell teknologi og driftsleiing

Forsking

Vi forskar på

Ansatte ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi forskar på desse områda.

Energi, miljø og samfunn, master
  1. Bygg- og konstruksjonsteknikk (engelske sider)
  2. Maskin- og materialteknologi
  3. Marin- og undervassteknologi (engelske sider)
  4. Industriell teknologi og driftsleiing (engelske sider)

Kontakt oss

Instituttleder
51831197
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Kontorsjef
51832159
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Førstekonsulent
51831458
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent
51831968
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Aktuelt frå instituttet

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

UiS med i arktisk shippingsamarbeid

Forskerne skal finne miljøvennlige løsninger for skipsfart og transport i arktiske farvann.

Måler krefter i vindtunnelen

Maskinstudentene Mats Alsnes og Sindre S. Haga har fått et nytt verktøy, en vindtunnel de kan bruke i studiene.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Christian studerer maskiningeniør Y-veien og jobber med 3D-printere

- Det er allsidig og spennende å jobbe med 3D-print.

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine erfaringer etter ett semes...

Innovasjonspris for vindsimulering i byer og toppidrett

Knut Erik Teigen Giljarhus, førsteamanuensis innen numerisk fluiddynamikk ved UiS, tildeles SR-Banks innovasjonspris for...

Fikk innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Vant pris for beste abstrakt

Doktorgradsstipendiat Bernardo Costa gikk til topps i konkurransen om beste utvidede abstrakt under en konferanse for vi...

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...