Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

67

Studentar

600

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, E-blokk (2. etg), Kristine Bonnevies vei 22

Studer ved vårt institutt!

Om instituttet

Instituttet har rundt 600 studentar, 20 doktorgradsstudentar, 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar og tre administrativt tilsette.

Kjølv Egelands hus på UiS Campus Ullandhaug

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde: 

  • Bygg- og konstruksjonsteknikk 
  • Maskin og materialteknologi 
  • Marin- og undervassteknologi 
  • Industriell teknologi og driftsleiing 

Vind til havs er også eit satsingsområde ved instituttet. Les meir her.

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi ved instituttet er internasjonale, og over halvparten av desse studentane er internasjonale. 

Studietilbod

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi har eit variert studietilbod på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Alle studietilbod er knytt til eitt eller fleire av dei fire fagområda til IMBM.

3-årig bachelor 

Bygg, bachelor i ingeniørfag, studieretning konstruksjonsteknikk

Bygningsingeniørar bidreg i utforminga av det meste du ser rundt deg, frå komplekse konstruksjonar til hus og industribygg. 

Maskin, bachelor i ingeniørfag

Maskiningeniørar jobber i mange ulike bransjer, sidan mekaniske komponentar finst overalt: i hus, bilar, båtar, fabrikkar og oljeplattformar, i den minste delen på eit skateboard og i motoren på eit romfartøy. 
Maskin, Y-veg, bachelor i ingeniørfag

2-årig master 

Har du ein bachelorgrad frå før, er du velkommen til å bygge på med to år i ein mastergrad innan:  

Toårig master i Marin- og offshoreteknologi 

Studiet byggjer på grunnleggjande matematiske emne og fokuserer i stor grad på fasthetslære, marinteknologi og marine operasjonar, og dynamisk konstruksjonsanalyse.

Toårig master i Konstruksjons- og maskinteknikk

Masterstudiet i konstruksjons- og maskinteknikk gir kompetanse innanfor konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske system.

Toårig master i Industriell teknologi og driftsleiing (Industrial Asset Management) 

Denne masteren gir deg ein tverrfagleg kompetanse som er etterspurd i både offentleg og privat sektor. Studiet fokuserer hovudsakleg på teknologi, drifts- og leiingsaspekt av komplekse tekniske system. 

Ph.d. i offshoreteknologi 

Doktorgradsstudiet i offshoreteknologi har spesialiseringar innanfor:
Bygg- og offshorekonstruksjonar
Maskinteknikk og materialteknologi
Marin- og undervassteknologi
Industriell teknologi og driftsleiing

Vi forskar på

Tilsette ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi forskar på desse områda.

Energi, miljø og samfunn, master
  1. Bygg- og konstruksjonsteknikk (engelske sider)
  2. Maskin- og materialteknologi
  3. Marin- og undervassteknologi (engelske sider)
  4. Industriell teknologi og driftsleiing (engelske sider)

Les meir om instituttet

Kontakt oss

Instituttleder
51831197
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Kontorsjef
51831949
KE E-228
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Førstekonsulent
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent
51831867
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Aktuelt frå instituttet

Øyvind har 3D-printet en treningsmodell for ryggbedøvelse

Øyvind Times masteroppgave kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for helsepersonell som skal lære seg å ta væskeprøve ...

3,9 mill. til forskning på maskinlæring i tekstilindustrien

Forskere ved Universitetet i Stavanger har mottatt nær 4 millioner kroner for å bruke kunstig intelligens og maskinlærin...

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Design av autonome undervannsfarkoster

Yucong Ma har forsket på dynamisk analyse og design av selvgående undervannsfarkoster.

Simulering av turbulens og vindforhold for flytende havvindturbiner

Rieska Mawarni Putri har forsket på vindforholdene rundt flytende havvindturbiner. 18. oktober forsvarte hun doktoravhan...

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute...

Lise studerer konstruksjons- og maskinteknikk og er aktiv i studentmiljøet

Som tilflytter til Stavanger bestemte Lise seg tidlig for å utforske hvilke studentaktiviteter hun kunne bli en del av. ...

Mottar pris for innovasjon i teknologi

Professor Dimitrios G. Pavlou ble nylig tildelt den prestisjetunge Hojjat Adeli-prisen for innovasjon innen beregningsba...

Bruker data fra Nye SUS til å beregne helikopterlandinger

Forskere ved UiS dokumenterer landingsforholdene for helikoptre ved Nye SUS. Målet er å lage en beregningsmodell som ska...

3D-printer ansiktsimplantater til indiske pasienter

Indiske covid-pasienter rammet av en alvorlig soppinfeksjon får hjelp fra forskere ved UiS.

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

UiS med i arktisk shippingsamarbeid

Forskerne skal finne miljøvennlige løsninger for skipsfart og transport i arktiske farvann.

Måler krefter i vindtunnelen

Maskinstudentene Mats Alsnes og Sindre S. Haga har fått et nytt verktøy, en vindtunnel de kan bruke i studiene.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Christian studerer maskiningeniør Y-veien og jobber med 3D-printere

– Det er allsidig og spennende å jobbe med 3D-print.

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine erfaringer etter ett semes...

Innovasjonspris for vindsimulering i byer og toppidrett

Knut Erik Teigen Giljarhus, førsteamanuensis innen numerisk fluiddynamikk ved UiS, tildeles SR-Banks innovasjonspris for...

Mottok innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...