Utmatting og brudd (BYG540)

Emnet tar sikte på å formidle en forståelse av konstruksjoners integritet og dens viktigste temaene i materialegenskaper, påkjenning og defekter eller sprekker. Den underliggende vitenskapen om bruddmekanikk er grunnleggende for kurset og den praktiske anvendelsen av disse konseptene til strukturer er også dekket, samt utmatting, sveising, sveisefeil og ikke-destruktiv prøving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG540

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Sentrale tema er: sveisefeil, degradasjonsmekanismer, inspisering, tilstandsvurdering, skadeundersøkelse. Spesikke tema er: lineær elastisk bruddmekanikk, elastisk-plastisk bruddmekanikk, bruddmekanikksprøving, utmatting, sprekk vekst, failure assessment diagrammer, BS7910 og R6 metoder, ikke destruktiv prøving. Litt om bruk av elementmetoden.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Ha en grunnleggende forståelse av bruddmekanikk, bruddmekanikksprøving, sveisefeil, inspeksjon og strukturell integritet.
  • Kunne begreper som bruddmekanismer, lineær-elastisk bruddmekanikk, elastisk-plastisk bruddmekanikk, utmattings sprekkvekst, bruddfare diagrammer, skadeundersøkelse, tilstandsvurdering og ikke-destruktiv prøving.

Ferdigheter:

  • Kunne identifisere degradasjonsmekanismer i konstruksjoner i drift.
  • Kunne spesifisere egnede inspeksjonsmetoder.
  • Kunne spesifisere bruddmekanikksprøver og tolke testresultater.
  • Kunne beregne utmattingslevetid basert på sprekkvekst.
  • Kunne beregne aksept-kriterier for bruk i NDT basert på brudd begreper.
  • Kunne forstå komplekse analyser basert på dagens BS7910, API579 og R6 metoder.

Generell kompetanse:

  • Kunne planlegge og kjøre enkel integritetsanalyser
  • Kunne forstå relativt komplekse analyser utført i industri

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Engelsk-norsk ordbok, Godkjent kalkulator, Norsk-engelsk ordbok,

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

3 timers forelesning per. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjoners integritet (MOK110_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto