Konstruksjonsdynamikk (BYG550)

Emnet skal gi en innføring i analyse og tiltak til å begrense svingninger av bygg- og maskinkonstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG550

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Fri svinging av system med en frihetsgrad. Dempningsmodeller. Svinging under harmonisk og ikke- harmonisk eksitasjon. Mekanisk overføringsfunksjon, frekvensrespons. Impulsrespons. Svinging av system med flere frihetsgrader; matriseformulering, egensvingeproblemet, modal analyse, modal superposisjon. Skrittvis numerisk integrasjon.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i analyse og kontroll av svinginger i konstruksjoner og mekaniske system. Etter endt emne skal studenten:

  • kjenne til de grunnleggende begrepene innen dynamisk analyse av konstruksjoner
  • kunne sette opp svingeligning(er) for system med en- og flere frihetsgrader
  • kunne beregne udempede egnefrekvenser og svingformer
  • ha god forståelse av og kunne modellere ulike typer dempning i konstruksjoner
  • kunne beregne fri forskyvningsrespons for udempet og dempet system
  • kunne beregne respons av et udempet og dempet system under harmonisk last
  • kunne beregne respons av et system under en ikke-harmonisk last ved bruk av impuls-respons metoden
  • ha god forståelse for skrittvis numerisk integrasjon

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger, hvorav 7 av 9 må være godkjente før adgang til eksamen
9 øvinger hvorav 7 må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 5 timer forelesning og 1 time øving pr uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Laboratorieøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mekaniske svingninger (MOM140_1) 10

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto