Hopp til hovedinnhold

Mekaniske svingninger BYG550

Emnet skal gi en innføring i analyse og tiltak til å begrense svingninger av bygg- og maskinkonstruksjoner.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG550

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Emnet skal gi en innføring i analyse og kontroll av svinginger i konstruksjoner og mekaniske system. Etter endt emne skal studenten:
  • kjenne til de grunnleggende begrepene innen dynamisk analyse av konstruksjoner
  • kunne sette opp svingeligning(er) for system med en- og flere frihetsgrader
  • kunne beregne udempede egnefrekvenser og svingformer
  • ha god forståelse av og kunne modellere ulike typer dempning i konstruksjoner
  • kunne beregne fri forskyvningsrespons for udempet og dempet system
  • kunne beregne respons av et udempet og dempet system under harmonisk last
  • kunne beregne respons av et system under en ikke-harmonisk last ved bruk av impuls-respons metoden
  • ha god forståelse for skrittvis numerisk integrasjon
Innhold
Fri svinging av system med en frihetsgrad. Dempningsmodeller. Svinging under harmonisk og ikke- harmonisk eksitasjon. Mekanisk overføringsfunksjon, frekvensrespons. Impulsrespons. Svinging av system med flere frihetsgrader; matriseformulering, egensvingeproblemet, modal analyse, modal superposisjon. Skrittvis numerisk integrasjon.
Forkunnskapkrav
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Bestemt enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Øvinger, hvorav 7 av 9 må være godkjente før adgang til eksamen
9 øvinger hvorav 7 må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.
Fagperson(er)
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
I gjennomsnitt 5 timer forelesning og 1 time øving pr uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Laboratorieøvinger.
Åpent for
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto