Hopp til hovedinnhold

Levetidsforlengelse av konstruksjoner BYG570

Kurset gir en innføring i konstruksjonssikkerhet, ivaretakelse av konstruksjoners sikkerhet i drift og vurdering av konstruksjoner for levetidsforlengelse. Kurset inkluderer tema som partialfaktormetoden, konstruksjonspålitelighetsanalyse, hvordan konstruksjoner eldes, inspeksjon av konstruksjoner, kapasitetsberegninger av konstruksjoner med skade og reparasjon  av konstruksjoner . Kurset vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG570

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette kurset skal studentene:
  • Kunne forstå og utføre forskjellige typer vurderinger av sikkerhet for konstruksjoner
  • Kunne beregne karakteristiske laster, lastvirkninger og styrke av konstruksjoner
  • Kjenne til de forhold som kan begrense levetiden av konstruksjoner
  • Kunne gjennomføre styrkeanalyse av konstruksjoner med skade
  • Kunne gjøre utmattingsanalyser av eksisterende konstruksjoner
  • Kunne prinsippene for ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift og levetidsforlengelse, bl a inkludert inspeksjonsplanlegging og generelt om reparasjon av konstruksjoner med skade.
Innhold

Del I: Sikkerhet av konstruksjoner. Innføring i prinsipper for sikkerhet av konstruksjoner som definert i ISO 2394 og EN 1990, samt historisk utviklig av prinsipper for sikkerhet av konstruksjoner. Innføring i konstruksjonspålitelighetsanalyser (FOSM, FORM og Monte Carlo simuleringer). Innføring i enkle risikoanalyser av konstruksjoner. Bruk av konstruksjonspålitelighetsanalyser til kalibrering av sikkerhetsfaktorer, oppdatering av pålitelighet basert på ny kunnskap og inspeksjonsplanlegging.

Del II: Utfordringer ved bruk av aldrende konstruksjoner, degradering av forskjellige materialer og konstruksjonstyper, historisk utvikling i standarder brukt for offshore konstruksjoner, årsaker for konstruksjonssvikt, metoder for sikkerhetsvurderinger av konstruksjoner.

Vurderinger av konstruksjoner for levetidsforlengelse: analysemetoder i forbindelse med vurdering av konstruksjoner for levetidsforlengelse inkludert styrkeberegninger av konstruksjoner med skader og utmattingsanalyser av eksisterende konstruksjoner.

Ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift: Vedlikehold og oppfølging av konstruksjoner i drift og i levetidsforlengelse, inspeksjonsplanlegging, datahåndtering, integritetsvurderinger i drift.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Bachelor innen konstruksjonsteknikk eller mekanikk.
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 60/100 3 Timer A - F
Individuell oppgave 40/100 A - F

Eksamen består av skriftlig eksamen og individuell oppgave. Begge deler må være bestått før endelig karakter settes.Hvis en student ikke består innlervingsooppgaven, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises. Det opprettes ikke utsatt/konte for innleveringsoppgaven som gjennomføres i løpet av semesteret. Kun konte for skriflig eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Gerhard Ersdal
Faglærer: Gerhard Ersdal
Emneansvarlig: Gerhard Ersdal
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Fire timer forelesing per uke, øvinger, innleveringsoppgave før eksamen.
Åpent for
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Levetidsforlengelse av konstruksjoner (OFF620) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto