Betongteknologi (BYG605)

Emnet omhandler grunnleggende betongteknologi for anvendelse i bygg og anleggskonstruksjoner. Proporsjonering av ulike typer betong og måling av egenskaper i fersk og herdnet tilstand. Forståelse av delmaterialenes betydning for egenskaper. Emnet omhandler også gjennomgang av ulike produksjonsmetoder som glidestøp, samt spesielle betongtyper som lettbetong og selvkomprimerende betong. Betong som et bærekraftig materiale og hvordan redusere miljøutslipp er en del av kurset.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG605

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet omfatter forelesning om betongmaterialer, proporsjonering og betongens egenskaper i fersk tiltand samt betongens mekaniske og bestandighetsmessige egenskaper ved bruk av forskjellige typer betong. Emnet vil også omhandle en gjennomgang av konstruksjonsmetoder.

Innholdet i emnet består av: generelt om betongarbeid i praksis, standarder, fersk betongs egenskaper, proporsjonering, delmaterialer, sementens hydratisering, herdeteknologi, mekaniske egenslaper, svinn, permeabilitet, frost nedbrytning og armeringskorrosjon. Betong som materiale i et miljøperspektiv, og hvordan redusere miljøpåkjenning og fremtidnes null-utslipps betong er en del av innholdet i kurset.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene inneha grundige kunnskaper om betong, spesielle betongtyper og bruksområder for betong, betongproporsjonering og egenskaper til fersk herdnet betong, samt en del sentrale krav i hht NS-EN 206.

Ferdigheter

  • God oversikt over parameter som påvirker betongens egenskaper i fersk og herdnet tilstand.
  • Kan vurdere og planlegge tiltak for å forbedre kvalitet i betong.
  • Grunnleggende kunnskap innen reparasjonsmetoder av betong.

Generell kompetanse

  • Grunnleggende betongteknologi.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Generelle kunnskaper innen byggematerialer.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Skriftlig eksamen er digital. Dersom en skisse er ønskelig, så tegnes dette på et papir, fotograferes og legges inn i Inspera under eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk laboratorieøving

Godkjent laboratorieøving (obligatorisk frammøte og innlevering). I tillegg en egen separat obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering av laboratorieoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kjell Tore Fosså

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jarle Berge

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

3 timer forelesning pr uke (på engelsk dersom ønskelig)

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Betongteknologi og betongkonstruksjoner videregående (BYG600_1) 5

Åpent for

Master i Teknologi, Konstruksjoner og materialer.

Masterstudenter ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet med bakgrunn i bachelor bygg, konstruksjonsteknikk.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto