Hopp til hovedinnhold

Betongteknologi BYG605

Kurset vil omfatte betongmaterialer, proporsjonering, betongens egenskaper i fersk og herdnet tilstand som også omfatter mekaniske egenskaper inkludert kryp og svinn. Kurset vil omhandle planlegging, gjennomføring og kvalitetskontroll av betong. Produksjonsmetoder som glidestøp vil bli pensum samt spesielle betongtyper som lettbetong og selvkomprimerende betong.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG605

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene inneha grundige kunnskaper om betong, spesielle betongtyper og bruksområder for betong, betongproporsjonering og egenskaper til fersk herdnet betong, samt en del sentrale krav i hht NS-EN 206.

Ferdigheter

  • God oversikt over parameter som påvirker betongens egenskaper i fersk og herdnet tilstand.
  • Kan vurdere og planlegge tiltak for å forbedre kvalitet i betong.
  • Grunnleggende kunnskap innen reparasjonsmetoder av betong.

Generell kompetanse

  • Grunnleggende betongteknologi.
Innhold

Kurset omfatter forelesning om betongmaterialer, proporsjonering og betongens egenskaper i fersk tiltand samt betongens mekaniske og bestandighetsmessige egenskaper ved bruk av forskjellige typer betong. Kurset vil også omhandle en gjennomgang av konstruksjonsmetoder.

Innholdet i kurset består av: generelt om betongarbeid i praksis, standarder, fersk betongs egenskaper, proporsjonering, delmaterialer, sementens hydratisering, herdeteknologi, mekaniske egenslaper, svinn, permeabilitet, frost nedbrytning og armeringskorrosjon.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG102 Byggematerialer og geoteknikk, BYG210 Bygningsfysikk og husbygg, BYG220 Betongkonstruksjoner
BYG102 Byggematerialer og geoteknikk, BYG210 Bygningsfysikk og husbygg, BYG220 Betongkonstruksjoner
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Bestemt enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk laboratorieøving

Godkjent laboratorieøving (obligatorisk frammøte og innlevering). I tillegg en egen separate obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering av laboratorieoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kjell Tore Fosså
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Jarle Berge
Emneansvarlig: Kjell Tore Fosså
Ansvarlig laboratorieøvelser: Samdar Kakay
Arbeidsformer
3 timer forelesning pr uke (på engelsk dersom ønskelig)
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Betongteknologi og betongkonstruksjoner videregående (BYG600) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto