Hopp til hovedinnhold

Betongkonstruksjoner, videregående kurs BYG660


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG660

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2, BYG220 Betongkonstruksjoner, BYG280 Konstruksjonslære
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Øvinger
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Faglærer: Luis Manuel Faria Da Rocha Evangelista
Emneansvarlig: Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Åpent for
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Betongteknologi og betongkonstruksjoner videregående (BYG600) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto