Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

Kommunikasjonsteknologi er grunnlaget for dagens moderne samfunn, med en betydelig innvirkning på hverdagen vår. Dette emnet gir en detaljert oversikt over kommunikasjonsteknologier, fra de som er implementert av nettverksbrukeren og / eller applikasjonen til de i selve nettverket og helt til signalet som overføres på ledningen eller i luften, og dekker dermed alle lagene i nettverksstabelen. Gjennomføring av dette kurset sammen med DAT300 og videre uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå Cisco CCNA-sertifisering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT230

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet gir en oversikt over de generelle prinsippene i datanettverk. Kommunikasjonsprotokollene vil bli introdusert ved å presentere hvert abstraksjonslag i forskjellige nettverksarkitekturer (f.eks. OSI og TCP/IP-modeller). Internett brukes som et eksempel på hvordan et datanettverk kan implementeres. Ulike fysiske og datalink-lags protokoller og mekanismer er beskrevet. I tillegg presenteres nettverkslagsfunksjonaliteter og protokoller, som IP-adressering, subnetting og ruting.

Transportlagsprotokoller (f.eks. TCP og UDP), tjenester og funksjonaliteter, for eksempel overbelastningskontroll og flytkontroll, diskuteres også. Hovedprotokollene for applikasjonslaget (f.eks. HTTP og DNS) vil bli oversikt.

Emnet diskuterer også strukturen og konfigurasjonen av rutere og switcher. Dessuten presenteres Virtual Local Area Networks (VLANs), og Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Labaktivitetene er hovedsakelig basert på Ciscos nettverksmaskinvare- og programvareløsninger, og tilsvarer de den første og delvis den andre modulene av Ciscos CCNAv7. I tillegg vil Linux-nettverk bli introdusert under laboratoriet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Grunnleggende om kommunikasjonsnettverk
  • Nettverksutfordringer og protokoller
  • Designprinsipper for datanettverk

Ferdigheter:

  • Identifisere utfordringene i et nettverk
  • Evaluere og velge riktig nettverksteknologi for en gitt applikasjon og miljø
  • Konfigurere og feilsøke switcher og rutere
  • Grunnleggende om Linux-nettverk

Generelle kompetanse:

  • Forstå de grunnleggende teknologiene i kommunikasjonsnettverk
  • Forstå de teoretiske og praktiske utførelsene og problemstillingene til de forskjellige lagene og forskjellige protokoller

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
100% av kapitteloppgaver og 100% laboppgaver og oppmøte på forelesningene som avholdes gjennom hele semesteret, må være godkjent før det gis adgang til skriftlig eksamen. Fravær fra forelesninger må ikke overstige 3 forelesningsuker, ellers kreves legeattest eller annen relevant dokumentasjon.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Naeem Khademi

Faglærer:

Naeem Khademi

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Ali Gohar

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Totalt 8 timer pr. uke med forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser, oppgaveløsning.

Åpent for

Studenter på bachelor i datateknologi ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Begrenset plasser for utveksling inn studenter og enkeltemneopptaket

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto