Hopp til hovedinnhold

Institutt for data- og elektroteknologi

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driv utdanning og forsking på fagfelta datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

60

Studentar

700

Besøksadresse

Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger Kjølv Egelands hus, E-blokk (4. etg)

Om Institutt for data- og elektroteknologi

Instituttet er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. Vi tilbyr studium frå bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad.

Kjølv Egelands hus på UiS campus Ullandhaug

IDE tilbyr bachelor- og masterutdanning i datateknologi, datavitskap (Data Science), automatisering og elektronikkdesign, robotteknologi og signalbehandling. Instituttet tilbyr også Y-vei i automatisering og elektrodesign. På doktorgradsnivå gir instituttet PhD-utdanning i informasjonsteknologi.

Kontakt oss

Instituttleiar
Instituttleder
51832029
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
Kontorsjef
Kontorsjef
51833501
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN
Studiekoordinator
Rådgiver
51831726
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Studiekoordinator
Førstekonsulent
51831747
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Instituttråd ved Institutt for data- og elektroteknologi

Faste medlemmer:

Hein Meling

Kristian Thorsen

Jarle Urdal

Tuan Williams

Vararepresentantar:

Trond Linjordet

Jörn Schulz

Jon Fidjeland (vara)

studier

Studietilbod

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) tilbyr bachelor- og masterutdanning innan datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling. IDE tilbyr også Y-vei, elektro med spesialisering i industriell automatisering. I tillegg blir PhD-utdanning tilbydd innan både data- og elektroteknologi.

Studentar frå IDE på UiS

3-årig bachelor 

5-årig master 

Eit femårig masterprogram er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) etterfulgt av påbygging til 2-årig master.

2-årig master 

Har du ein bachelorgrad frå før er du velkommen til å bygge på med to år til ein mastergrad innan:  

Forsking ved IDE 

IDE har forsking innan datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har forskingssenteret CIPSI, programområdet Helseteknologi, fleire forskingsgrupper og anna tverrfagleg forskingssamarbeid. 

forsking

Forsking ved IDE

IDE har forsking innan datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har programområdet Helseteknologi, fleire forskingsgrupper og anna tverrfagleg forskingssamarbeid. IDE har stor kompetanse på kunstig intelligens, og har samla denne satsinga i nettverket Stavanger AI Lab.

Stavanger AI Lab

Universitetet i Stavanger samler sin forskning på kunstig intelligens i Stavanger AI Lab.

ai, maskinlæring

Stavanger AI Lab ønsker å knytte forskere og studenter ved Universitetet i Stavanger sammen med partnere fra industri, næringsliv og offentlig sektor. Målet er drive forskning og utvikling innen fagfeltet kunstig intelligens.

forsking

Velferdsteknologi

Ved hjelp av ny teknologi og smartare organisering i helsesektoren, jobbar forskarane ved UiS for å løyse helseutfordringar i vårt velferdssamfunn.

Foto: UiS/Cathrine Sneberg

forsking

Biomedisinsk dataanalyse

Biomedisinsk dataanalyse er ei tverrfagleg forskargruppe som brukar idear og tilnærmingar frå signal- og bildebehandling, statistikk, biologi, kjemi og medisin.

illustrasjonsfoto helseteknologi

Helseteknologiske nyvinninger bidrar vesentlig innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig er forbrukerne i økende grad i stand til å lagre helsedata på egne enheter som eksempelvis mobiltelefoner og sportsklokker. Digitalisering og utfordringer innen analyse av biomedisinske data er det primære teknologifokuset innen helseteknologinettverket og de aktivitetene som pågår ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet. Disse aktivitetene er knyttet til BMDLab (Biomedical Data Analysis Laboratory)

BMDLab er en tverrfaglig forskergruppe. Målet med forskningen er å håndtere problemstillinger innen medisin som krever ferdigheter innen dataanalyse. Tverrfaglighet er en nøkkelfaktor, fordi vi i økende grad er avhengig av ideer og tilnærminger som spiller på flere fagdisipliner og applikasjonsområder som signal- og bildeanalyse, statistikk, maskinlæring, biologi og medisin.

Prosjektene gruppen er involvert i favner vidt, fra digital patologi, nyfødt-overlevelse (Safer Birth) og analyse av bildesignaler i forbindelse med hjerteinfarkt

Ledere for forskningsgruppen er professorene Kjersti Engan og Trygve Eftestøl.

Relatert innhald

NewbornTime – Informasjon til deltagere

NewbornTime handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fr...

SAIL AWAY med Stavanger AI Lab

Stavanger AI Lab ønsker å spre kunnskap om kunstig intelligens til folket. Torsdag 16. september var det kick-off for en...

Ny styreleder i NORA

Tom Ryen er konstituert styreleder i det nasjonale AI-nettverket NORA fram til april 2022.

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

UiS er vertskap for ECIR-konferansen 2022

ECIR-konferansen er et av de fremste europeiske forum for presentasjon av nye forskningsresultater innen intelligent inf...

Blant landets fremste AI-kvinner

UiS-professor Kjersti Engan listes som den 11. mest innflytelsesrike kvinnen innen fagfeltet kunstig intelligens.

Fra Sandnes til NASA

Markus Fjellheim fra Sandnes siktet mot stjernene under utvekslingsoppholdet hos Jet Propulsion Laboratory i California,...

EU-patent til UiS-forskere

Chunming Rong og Antorweep Chakravorty har fått patent på ny teknologi. "MySoMe" skal gjøre det enklere for deg å bestem...

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet ...

Med 1300 livreddere i lomma

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Det kan redd...

Tester app for nødsituasjoner i tunneler

Data-studentene Endre Helland og Thomas Johnsrud har utviklet en app som hjelper bilister i sikkerhet dersom det oppstår...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

– Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at de...

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

20 nye studieplassar på data

Kunnskapsdepartementet gir 20 nye studieplassar øyremerka informasjonsteknologi til Universitetet i Stavanger. Dermed bl...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...

Molaug hedret med eget rom

Jærens egen Petter Smart, Ole Molaug, ble hedret med å få navnet sitt på døren til «Molaugståvå», som den ene elektrolab...