Institutt for data- og elektroteknologi

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driv utdanning og forsking på fagfelta datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

60

Besøksadresse

Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger Kjølv Egelands hus, D-blokk og E-blokk (4. etg)

Studentar

700

Om Institutt for data- og elektroteknologi

Instituttet er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. Vi tilbyr studium frå bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad.

Kjølv Egelands hus

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) tilbyr bachelor- og masterutdanning i datateknologi, datavitskap (Data Science), automatisering og elektronikkdesign, robotteknologi og signalbehandling. Instituttet tilbyr også Y-veg i automatisering og elektrodesign. På doktorgradsnivå gir instituttet doktorgradsutdanning i informasjonsteknologi.

IDE har stor kompetanse på kunstig intelligens, og har samla denne satsinga i nettverket Stavanger AI Lab.

En hvit robotarm holder en hvit ball. I bakgrunnen står en mann og en kvinne og ser mot roboten. Foto

Studietilbod

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) tilbyr bachelor- og masterutdanning innan datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling. IDE tilbyr også Y-veg, elektro med spesialisering i industriell automatisering. I tillegg blir PhD-utdanning tilbydd innan både data- og elektroteknologi.

3-årig bachelor

5-årig master 

Eit femårig masterprogram er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) etterfølgt av påbygging til 2-årig master.

2-årig master 

Har du ein bachelorgrad frå før er du velkommen til å bygge på med to år til ein mastergrad innan:  

Forsking ved IDE 

IDE har forsking innan datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har forskingssenteret CIPSI, programområdet Helseteknologi, fleire forskingsgrupper og anna tverrfagleg forskingssamarbeid. 

Forsking

IDE har forsking innan datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har programområdet helseteknologi, fleire forskingsgrupper og anna tverrfagleg forskingssamarbeid. IDE har stor kompetanse på kunstig intelligens, og har samla denne satsinga i nettverket Stavanger AI Lab.

Stavanger AI Lab

Universitetet i Stavanger har samla si forsking på kunstig intelligens i Stavanger AI Lab.

Logoen til Stavanger AI lab. Illustrasjon

Stavanger AI Lab ynskjer å knytte forskarar og studentar ved Universitetet i Stavanger saman med partnarar frå industri, næringsliv og offentleg sektor. Målet er å drive forsking og utvikling innan fagfeltet kunstig intelligens.

Velferdsteknologi

Ved hjelp av ny teknologi og smartare organisering i helsesektoren, jobbar forskarane ved UiS for å løyse helseutfordringar i vårt velferdssamfunn.

Foto: UiS/Cathrine Sneberg

Biomedisinsk dataanalyse

Biomedisinsk dataanalyse er ei tverrfagleg forskargruppe som brukar idear og tilnærmingar frå signal- og bildebehandling, statistikk, biologi, kjemi og medisin.

illustrasjonsfoto helseteknologi

Helseteknologiske nyvinningar bidreg vesentleg innan helse- og omsorgssektoren. Samstundes er forbrukarane i aukande grad i stand til å lagre helsedata på eigne einingar som til dømes mobiltelefonar og sportsklokker. Digitalisering og utfordringar innan analyse av biomedisinske data er det primære teknologifokuset innan helseteknologinettverket, og dei aktivitetane som pågår ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. Desse aktivitetane er knytt til BMDLab (Biomedical Data Analysis Laboratory)

BMDLab er ei tverrfagleg forskargruppe. Målet med forskinga er å handtere problemstillingar innan medisin som krev ferdigheiter innan dataanalyse. Tverrfaglegheit er ein nøkkelfaktor, fordi vi i aukande grad er avhengige av idear og tilnærmingar som spelar på fleire fagdisiplinar og applikasjonsområde som signal- og bildeanalyse, statistikk, maskinlæring, biologi og medisin.

Prosjekta som gruppa er involvert i famnar breitt, frå digital patologi, nyfødd-overleving (Safer Birth) og analyse av bildesignal i samband med hjerteinfarkt

Leiarar for forskingsgruppa er professorane Kjersti Engan og Trygve Eftestøl.

Les meir om instituttet

Instituttråd ved Institutt for data- og elektroteknologi

Medlemar for perioden august 2021 til august 2025.

Faste medlemar: 
 • Kristian Thorsen, leiar av instituttrådet
 • Mahdieh Khanmohammadi
 • Hein Meling
 • Patricia Retamal
 • Joar Eilevstjønn
 • Jan Erik Ødegård
Vararepresentantar: 
 • Didrik Efjestad Fjereide 
 • Kari Anne Haaland Thorsen
 • Martin Risdal 

Studentrepresentantar for perioden 01.08.2023 – 31.07.2024: 
 • Mina Wøien (ISI)
 • Anne Isabel Rivero Jotun (LED)
Vararepresentantar: 
 • Roger Eliassen (ISI)
 • Nourhan Ragab (LED)

Kontakt oss

Instituttleder
51832029
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Kontorsjef
51831021
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Førstekonsulent
51831747
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Seniorkonsulent
51831704
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Meir frå instituttet

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studenten Robin fekk 1 million kroner i støtte frå Innovasjon Norge til sin eigen startup

Robin vart ein del av innovasjonsmiljøet ved UiS. Det førte til at han starta si eiga bedrift.

UiS-professor vann forskingspris saman med mannen

Kathinka Dæhli Kurz, professor ved Institutt for data- og elektroteknologi, vann Stavanger universitetssjukehus sin fors...

Vellykket sommerskole i nevrovitenskap

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) arrangerer hvert år en sommerskole for doktorgradsstipendiater.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Krasjkurs i kunstig intelligens

Nær 100 elever fra Gand og Vågen videregående skoler fikk lære mer om blant annet sorgroboter og bruk av kunstig intelli...

Fikk innføring i medisinsk teknologi i toppklasse

De første studentene på medisinsk teknologi ved UiS var nylig på besøkt hos forskningssenteret SEARCH. Der fikk de prese...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Ny database tilgjengelig innen data- og elektroteknologi

Få tilgang til forskningslitteratur innen informasjonsteknologi med ACM Digital Library.

Snart ferdig med en bachelorgrad?

Søk en master!

Laboratorier for automatisering

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet automatisering, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet v...

Ny styreleder i NORA

Tom Ryen er konstituert styreleder i det nasjonale AI-nettverket NORA fram til april 2022.

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

Blant landets fremste AI-kvinner

UiS-professor Kjersti Engan listes som den 11. mest innflytelsesrike kvinnen innen fagfeltet kunstig intelligens.

Fra Sandnes til NASA

Markus Fjellheim fra Sandnes siktet mot stjernene under utvekslingsoppholdet hos Jet Propulsion Laboratory i California,...

EU-patent til UiS-forskere

Chunming Rong og Antorweep Chakravorty har fått patent på ny teknologi. "MySoMe" skal gjøre det enklere for deg å bestem...

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet ...

Med 1300 livreddere i lomma

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Det kan redd...

Tester app for nødsituasjoner i tunneler

Data-studentene Endre Helland og Thomas Johnsrud har utviklet en app som hjelper bilister i sikkerhet dersom det oppstår...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

– Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at de...

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

20 nye studieplassar på data

Kunnskapsdepartementet gir 20 nye studieplassar øyremerka informasjonsteknologi til Universitetet i Stavanger. Dermed bl...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...

Molaug hedret med eget rom

Jærens egen Petter Smart, Ole Molaug, ble hedret med å få navnet sitt på døren til «Molaugståvå», som den ene elektrolab...