Institutt for data- og elektroteknologi

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driv utdanning og forsking på fagfelta datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling.

Published Endret
Fakta
Tilsette

60

Besøksadresse

Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger Kjølv Egelands hus, D-blokk og E-blokk (4. etg)

Studentar

700

Om Institutt for data- og elektroteknologi

Instituttet er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. Vi tilbyr studium frå bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad.

Kjølv Egelands hus

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) tilbyr bachelor- og masterutdanning i datateknologi, datavitskap (Data Science), automatisering og elektronikkdesign, robotteknologi og signalbehandling. Instituttet tilbyr også Y-vei i automatisering og elektrodesign. På doktorgradsnivå gir instituttet PhD-utdanning i informasjonsteknologi.

IDE har stor kompetanse på kunstig intelligens, og har samla denne satsinga i nettverket Stavanger AI Lab.

Studietilbod

En hvit robotarm holder en hvit ball. I bakgrunnen står en mann og en kvinne og ser mot roboten. Foto

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) tilbyr bachelor- og masterutdanning innan datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling. IDE tilbyr også Y-vei, elektro med spesialisering i industriell automatisering. I tillegg blir PhD-utdanning tilbydd innan både data- og elektroteknologi.

3-årig bachelor 

5-årig master 

Eit femårig masterprogram er ein kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) etterfulgt av påbygging til 2-årig master.

2-årig master 

Har du ein bachelorgrad frå før er du velkommen til å bygge på med to år til ein mastergrad innan:  

Forsking ved IDE 

IDE har forsking innan datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har forskingssenteret CIPSI, programområdet Helseteknologi, fleire forskingsgrupper og anna tverrfagleg forskingssamarbeid. 

Forsking ved IDE

IDE har forsking innan datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har programområdet helseteknologi, fleire forskingsgrupper og anna tverrfagleg forskingssamarbeid. IDE har stor kompetanse på kunstig intelligens, og har samla denne satsinga i nettverket Stavanger AI Lab.

Stavanger AI Lab

Universitetet i Stavanger samler sin forskning på kunstig intelligens i Stavanger AI Lab.

Kunstig intelligens

Stavanger AI Lab ønsker å knytte forskere og studenter ved Universitetet i Stavanger sammen med partnere fra industri, næringsliv og offentlig sektor. Målet er drive forskning og utvikling innen fagfeltet kunstig intelligens.

Velferdsteknologi

Ved hjelp av ny teknologi og smartare organisering i helsesektoren, jobbar forskarane ved UiS for å løyse helseutfordringar i vårt velferdssamfunn.

Foto: UiS/Cathrine Sneberg

Biomedisinsk dataanalyse

Biomedisinsk dataanalyse er ei tverrfagleg forskargruppe som brukar idear og tilnærmingar frå signal- og bildebehandling, statistikk, biologi, kjemi og medisin.

illustrasjonsfoto helseteknologi

Helseteknologiske nyvinninger bidrar vesentlig innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig er forbrukerne i økende grad i stand til å lagre helsedata på egne enheter som eksempelvis mobiltelefoner og sportsklokker. Digitalisering og utfordringer innen analyse av biomedisinske data er det primære teknologifokuset innen helseteknologinettverket og de aktivitetene som pågår ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet. Disse aktivitetene er knyttet til BMDLab (Biomedical Data Analysis Laboratory)

BMDLab er en tverrfaglig forskergruppe. Målet med forskningen er å håndtere problemstillinger innen medisin som krever ferdigheter innen dataanalyse. Tverrfaglighet er en nøkkelfaktor, fordi vi i økende grad er avhengig av ideer og tilnærminger som spiller på flere fagdisipliner og applikasjonsområder som signal- og bildeanalyse, statistikk, maskinlæring, biologi og medisin.

Prosjektene gruppen er involvert i favner vidt, fra digital patologi, nyfødt-overlevelse (Safer Birth) og analyse av bildesignaler i forbindelse med hjerteinfarkt

Ledere for forskningsgruppen er professorene Kjersti Engan og Trygve Eftestøl.

Kontakt oss

Instituttleder
51832029
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Kontorsjef
KE - E422
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Rådgiver
51831726
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent
51831747
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Les meir om instituttet

Instituttråd ved Institutt for data- og elektroteknologi

Medlemmer for perioden 01.08.2021 - 31.7.2025

Faste medlemmer: 
 • Kristian Thorsen, leder av instituttrådet
 • Mahdieh Khanmohammadi
 • Hein Meling
 • Patricia Retamal
 • Joar Eilevstjønn
 • Jan Erik Ødegård
Vararepresentanter: 
 • Didrik Efjestad Fjereide 
 • Kari Anne Haaland Thorsen
 • Martin Risdal 

Studentrepresentanter for perioden 01.08.2023 – 31.07.2024: 
 • Mina Wøien (ISI)
 • Anne Isabel Rivero Jotun (LED)
Vararepresentanter: 
 • Roger Elisassen (ISI)
 • Nourhan Ragab (LED)

Meir frå instituttet

Studenten Robin fekk 1 million kroner i støtte frå Innovasjon Norge til sin eigen startup

Robin vart ein del av innovasjonsmiljøet ved UiS. Det førte til at han starta si eiga bedrift.

UiS-professor vann forskingspris saman med mannen

Kathinka Dæhli Kurz, professor ved Institutt for data- og elektroteknologi, vann Stavanger universitetssjukehus sin fors...

Vellykket sommerskole i nevrovitenskap

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) arrangerer hvert år en sommerskole for doktorgradsstipendiater.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Krasjkurs i kunstig intelligens

Nær 100 elever fra Gand og Vågen videregående skoler fikk lære mer om blant annet sorgroboter og bruk av kunstig intelli...

Fikk innføring i medisinsk teknologi i toppklasse

De første studentene på medisinsk teknologi ved UiS var nylig på besøkt hos forskningssenteret SEARCH. Der fikk de prese...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Ny database tilgjengelig innen data- og elektroteknologi

Få tilgang til forskningslitteratur innen informasjonsteknologi med ACM Digital Library.

Laboratorier for automatisering

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet automatisering, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet v...

Hvordan bruke kunstig intelligens i akademisk skriving?

Nær 200 UiS-studenter ville lære hvordan de kan bruke kunstig intelligens til å skrive bedre akademiske tekster.

SAIL AWAY med Stavanger AI Lab

Stavanger AI Lab ønsker å spre kunnskap om kunstig intelligens til folket. Torsdag 16. september var det kick-off for en...

Ny styreleder i NORA

Tom Ryen er konstituert styreleder i det nasjonale AI-nettverket NORA fram til april 2022.

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

Blant landets fremste AI-kvinner

UiS-professor Kjersti Engan listes som den 11. mest innflytelsesrike kvinnen innen fagfeltet kunstig intelligens.

Fra Sandnes til NASA

Markus Fjellheim fra Sandnes siktet mot stjernene under utvekslingsoppholdet hos Jet Propulsion Laboratory i California,...

EU-patent til UiS-forskere

Chunming Rong og Antorweep Chakravorty har fått patent på ny teknologi. "MySoMe" skal gjøre det enklere for deg å bestem...

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet ...

Med 1300 livreddere i lomma

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Det kan redd...

Tester app for nødsituasjoner i tunneler

Data-studentene Endre Helland og Thomas Johnsrud har utviklet en app som hjelper bilister i sikkerhet dersom det oppstår...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

– Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at de...

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

20 nye studieplassar på data

Kunnskapsdepartementet gir 20 nye studieplassar øyremerka informasjonsteknologi til Universitetet i Stavanger. Dermed bl...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...

Molaug hedret med eget rom

Jærens egen Petter Smart, Ole Molaug, ble hedret med å få navnet sitt på døren til «Molaugståvå», som den ene elektrolab...