Hopp til hovedinnhold

Webprogrammering DAT310

Kurset introduserer de grunnleggende konseptene til World Wide Web, og de prinsipper og verktøy som brukes til å utvikle webapplikasjoner. Gjennom oppgaver fordelt over semesteret utvikler studentene en fullskala webapplikasjon.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT310

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Klient-tjener kommunikasjon på Web, W3C standarder, mark-up språk, klient-side skripting, server-side programmering, tilgang og manipulering av data.

Ferdigheter:

 • Forstå krav og begrensninger for web-baserte applikasjoner.
 • Design og implementering av klient-tjener webapplikasjoner.
 • Sett opp og teste applikasjoner i lokalt utviklingsmiljø.

Generell kompetanse:

 • Design av interaktive systemer som gir brukerne en positiv opplevelse.
Innhold

Kurset fokuserer på de tekniske ferdighetene og designprinsipper som kreves for å utvikle interaktive webapplikasjoner. Studentene vil lære hvordan webtjenere, nettlesere, klientside-skript, og tjenerside-skript samhandler for å produsere det folk møter når de får tilgang til Web. Inntrykket folk får av applikasjonen skal være uavhengig av hvilke nettlesere som brukes.

Spesielt dekker emnet følgende:

 • Hvordan lage, strukturere og sette opp websider ved hjelp av HTML og CSS.
 • Benytte hendelsesorientert programmering i Javascript til å utvikle dynamisk websider.
 • Hvordan sette opp en lokal webserver og utviklingsmiljø.
 • Tjenerside-programmering i Python.
 • Oppkobling mot en SQL database og manipulering av data i databasen. 
 • Dynamisk visning av innhold ved hjelp av AJAX.
 • Utvikling av single-page applications.
 • Bruke ulike rammeverk og biblioteker for webutvikling.
 • Vurdere sikkerhet, skalerbarhet og støtte i ulike nettlesere.
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
DAT100 Objektorientert programmering
DAT110 Grunnleggende programmering
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Alle

Eksamen gjennomføres digitalt. Eksamen er åpen med tilgang til nettressurser og det lokale utviklingsmiljøet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk arbeidskrav

10 øvinger, hvor minst 8 må være godkjent.

For å kunne gå opp til eksamen må alle obligatoriske arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Leander Nikolaus Jehl
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
6 timer forelesning/laboratorieøvinger pr. uke.
Åpent for
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Webprogrammering (BID250) 5
Interaksjondesign (BID180) 5
Menneske og maskin (BID180) 5
Menneske - maskin (TE0308) 5
Menneske - maskin (TE0308) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto