Hopp til hovedinnhold

Sikkerhet og sårbarhet i nettverk DAT510

Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT510

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Kunnskap: 

  • Kunne grunnleggende kryptografi
  • Kunne kryptografiske protokoller
  • Kunne sikker programvare og hærverkskode
  • Kunne grunnleggende sikkerhetsrelaterte lover og regler

Ferdigheter: 

  • Beherske adgangskontroll i et distribuert nettverk
  • Beherske sikringsmekanismer i nett
  • Beherske sikkerhetsanalyse og administrasjon for distribuerte systemer

Generell kompetanse: 

  • Designe og sertifisere sikkerhetsløsninger og analysere sårbarhet i nettverk.
Innhold
Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesinger vil aktualisere emner i kurset etter behov.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og øving

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 6/10 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Øving 4/10 A - F Alle

3 semesterprosjekter som karaktersettes og danner grunnlag for 40% av sluttkarakteren.Hvis en student ikke består semesterprosjektene, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.Skriftlig eksamen teller 60 % av sluttkarakteren.Begge deler må være bestått for å få en endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Rong Chunming
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
4 timer forelesninger og 2 øvingstimer med veiledning.
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Datateknologi - Master program Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Datasikkerhet (MID100) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto