Sikkerhet og sårbarhet i nettverk (DAT510)

Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT510

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesinger vil aktualisere emner i kurset etter behov.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kunne grunnleggende kryptografi
  • Kunne kryptografiske protokoller
  • Kunne sikker programvare og hærverkskode
  • Kunne grunnleggende sikkerhetsrelaterte lover og regler

Ferdigheter:

  • Beherske adgangskontroll i et distribuert nettverk
  • Beherske sikringsmekanismer i nett
  • Beherske sikkerhetsanalyse og administrasjon for distribuerte systemer

Generell kompetanse:

  • Designe og sertifisere sikkerhetsløsninger og analysere sårbarhet i nettverk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Det er ikke kontemuligheter på prosjektet. Studenter som ønsker å ta prosjektet på nytt, må ta det opp igjen neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringsoppgaver, Muntlig presentasjon

3 av 3 oppgaver må være godkjent for å kunne levere prosjektrapport. Studenten må også fremvise at programvare kan kjøres før prosjektrapport evalueres.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Chunming Rong

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jayachander Surbiryala

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 øvingstimer med veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Datasikkerhet (MID100_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Datateknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto