Hopp til hovedinnhold

Distribuerte systemer DAT520

Emnet gir innsikt i både teoretiske og praktiske aspekter ved distribuerte datasystemer. Emnet har spesielt fokus på teknikker for å bygge feiltolerante systemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT520

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Være kjent med viktige prinsipper for design og implementasjon av distribuerte datasystemer.
  • Være kjent med de viktigste systemarkitekturene for distribuerte datasystemer.
  • Være kjent med viktige teknikker for å løse ulike problemstillinger i distribuerte datasystemer.

Ferdighet

  • Være i stand til å utvikle distribuerte applikasjoner med feiltoleranse egenskaper.
  • Være i stand til å gjennomføre uavhengig forskning innen distribuerte systemer.
  • Kunne resonnere rundt problemstillinger som involverer distribuerte komponenter.

Generell kompetanse

  • Vite hvordan man utvikler distribuerte datasystemer.
Innhold

Emnet gir innsikt i viktige teoretiske prinsipper ved distribuerte datasystemer, blant annet system-modeller for interaksjon og feil, interprosess kommunikasjon, synkronisering, tid og globale tilstander, protokoller for koordinering og konsensus (Paxos), distribuerte transaksjoner, feiltoleranse, konsistens, og replikering. Emnet tar også for seg konkrete systemer og arkitekturer for distribuerte systemer: map-reduce, distributerte hash tabeller, peer-to-peer system, gossip-baserte system, og distribuerte fil- og lagringssystemer.

Emnet omfatter også et større programmeringsprosjekt som er basert på konsepter og algoritmer fra undervisningen, der studentene må vise hvordan disse kan implementeres i praksis.

Programmeringsprosjektet som inngår i dette emnet skal utvikles i programmingsspråket Go.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Operativsystemer, datanettverk, avansert programmering
Eksamen / vurdering

Skriftlig prøve og øving

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig 6/10 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Programmeringsprosjekt 4/10 A - F

Prosjektoppgave bestående av flere programmeringsoppgaver teller 40 % av totalkarakter. Prosjektoppgaven utføres i gruppe. Karakteren for prosjektoppgaven settes basert på innlevert programkode og individuell muntlig fremføring av innlevert programkode. Det gis kun en samlet karakter for disse oppgavene. Gruppemedlemmene kan få ulik karakter basert på den muntlige fremføringen.Skriftlig eksamen teller 60 % av totalkarakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger

To obligatoriske individuelle programmeringsoppgaver. Godkjent/ikke godkjent. Alle programmeringsoppgavene må godkjennes innen angitte tidsfrister for å gå opp til skriftlig eksamen. Godkjenning skjer ved innlevering via Autograder systemet for automatisk evaluering, samt etterfølgende godkjenning på lab.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)
Faglærer: Racin Wilhelm Nygaard
Faglærer: Veronica del Carmen Estrada Galinanes
Faglærer: Veronica del Carmen Estrada Galinanes
Ansvarlig laboratorieøvelser: Racin Wilhelm Nygaard
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
4 timer forelesninger og 4 timer laboratorieøvinger eller annet obligatorisk arbeid. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal godkjennes underveis innen angitte tidsfrister.
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Datateknologi - Master program Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Distribuerte systemer (MID110) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto