Hopp til hovedinnhold

Algoritmeteori DAT600

Kuset gir et videregående studie av algoritmeteori og kompleksitetsteori, som inkluderer følgende emner:  Graf og graf algoritmer, greedy algoritmer, dynamisk algoritmer, lineær programmering, og NP- analyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT600

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne forstå hva algoritmer og datastrukturer generelt betyr, når man lager store og komplekse dataprogrammer
  • Kunne lage effektive algoritmer, med hensyn til tidsbruk og andre ressurser som minne
  • Kunne bruke forskjellige typer algoritmer
  • Kunne velge optimale algoritmer for bestemt type programmeringsoppgaver
Innhold
Emnet vil gi en videregående studie av algoritmeteori og kompleksitetsteori. Det inneholder sortere og ordre statistikk, datastrukturer, videregående programdesign og analyse, videregående datastrukturer, graf og graf algoritmer, algoritmer for multitråd programmering og NP- analyse.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
DAT200 Algoritmer og datastrukturer
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
4 obligatoriske innleveringsoppgaver.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Reggie Davidrajuh
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
4 timer forelesninger og 2 timer øvinger.
Åpent for
Datateknologi - Master program Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Algoritmeteori (MID290) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto