Reinfocement Learning (DAT605)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT605

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Innhold

Emnebeskrivelse vil annonseres senere.

Læringsutbytte

Emnebeskrivelse vil annonseres senere.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Åpent for

Data Science - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto